×
08.02.2024

Podnikateľská misia sprevádzala prezidentku SR do Kanady a USA

Podnikateľská misia sprevádzala prezidentku SR do Kanady a USA

V dňoch od 29. januára do 4. februára 2024 sa uskutočnila podnikateľská misia sprevádzajúca prezidentku SR Zuzanu Čaputovú počas jej cesty do Kanady a USA. Misie sa zúčastnilo 33 slovenských subjektov, prevažne z oblasti informačných technológií s fokusom na umelú inteligenciu, zelené technológie, elektromobilitu a biotechnológie.

Intenzívny program misie sa začal v Ottawe, hlavnom meste Kanady, kde delegáciu prijal na Ministerstve zahraničných vecí Kanady (Global Affairs Canada) generálny riaditeľ pre vývozné odvetvia a služby vysokej intenzity Jordan Reeves. S úvodnými príhovormi vystúpili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič. Okrem prezentácie investičných a obchodných podmienok Kanady sa delegácii predstavil aj ekosystém startupov v krajine.

Popoludní sa delegácia presunula do Zastúpenia EÚ v Kanade (EU DEL), kde sa diskutovalo o praktických implikáciách dohody CETA. Následne slovenský partner z kancelárie Allan Snelling LLP poskytol podrobnejšie informácie o podmienkach založenia podnikateľského subjektu v Kanade.

V stredu 31. januára odletela celá delegácia do Toronta, kde sa v Ontario Investment and Trade Centre konalo podnikateľské fórum. Fórum otvorila prezidentka Z. Čaputová a za kanadskú stranu ministerka pre malé podnikanie Nina Tangri. Prezentované bolo aj investičné a obchodné prostredie na Slovensku konzultantom agentúry SARIO M. Kopanickým.

Hneď na druhý deň, 1. februára, sa delegácia letecky presunula z Kanady do USA, do metropoly San Francisco na západnom pobreží. Slovenskí podnikatelia sa tu stretli s úspešnými krajanmi na kooperačno-networkingovom podujatí 'Slovaks meet Slovaks'. Počas podujatia sa prezidentka Z. Čaputová bližšie zoznámila s jednotlivými členmi sprevádzajúcej podnikateľskej delegácie. Podujatie zakončili svojimi príhovormi veľvyslanec SR v USA R. Javorčík a štátny tajomník MZVEZ SR R. Chovanec, po ktorých mali podnikatelia možnosť voľného networkingu.

Posledný pracovný deň náročnej obchodnej misie sa delegácia presunula do Stanfordského výskumného inštitútu (SRI), kde sa konalo SK-US podnikateľské fórum. Fórum opäť otvorila prezidentka Z. Čaputová a odzneli prezentácie zo strany SRI venované bohatej výskumnej histórii inštitútu ako aj prezentácia SARIO zameraná na predstavenie Slovenska ako investičnej destinácie pre amerických investorov.

V poobedňajších hodinách boli slovenskí podnikatelia prijatí v centrále Google, kde im boli predstavené novinky v oblasti umelej inteligencie. Týmto sa zavŕšil pracovný program podnikateľskej misie do Kanady a USA.