×
16.05.2023

Podnikateľská misia z Fínska

Dňa 11. mája 2023 spoluorganizovala agentúra SARIO s fínsko-slovenskou spoločnosťou Solved sprievodné biznis podujatie počas dvojdňovej pracovnej návštevy zástupcov siedmych fínskych spoločností na Slovensku.

Podujatie bolo pripravené pod záštitou Veľvyslanectva Fínska v Prahe a Business Finland.

Fínskym spoločnostiam, pôsobiacim v sektore zelenej výstavby a udržateľného stavebníctva, boli vopred pripravené biznis stretnutia s relevantnými slovenskými spoločnosťami.

Zrealizovalo sa viac než 40 bilaterálnych stretnutí a v úvode bolo Slovensko prezentované fínskymi podnikateľom ako perspektívna krajina pre nadväzovanie obchodných a investičných vzťahov.

Zástupcovia slovenských spoločností mali rovnako možnosť zúčastniť sa panelovej diskusie a prezentácií fínskych spoločností predchádzajúci deň v priestoroch Pradiarne 1900 a realizovať navyše ďalšie biznis stretnutia.