Podpis investičnej zmluvy s AU Optronics

streda, 02. december 2009

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel sa zúčastnil na oficiálnom podpise investičnej zmluvy s taiwanskou spoločnosťou AU Optronics Corporation (AUO) na pôde Ministerstva hospodárstva SR.
Zmluvu za slovenskú stranu podpísal minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek v prítomnosti podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a za investora prezident AUO Kuen Yao Lee.
Spoločnosť AUO sa ako jeden z popredných producentov LCD panelov na svete rozhodol investovať do výrobného závodu v Trenčíne 191 300 000 Eur s predpokladom vytvorenia 1300 priamych a ďalších, takmer 2000 nepriamych pracovných miest. Vláda poskytne investorovi úľavy na daniach a dotáciu v celkovej výške 38 268 000 Eur.
Podľa prezidenta AUO sa rozhodli pre Slovensko z viacerých dôvodov: „Európa je jedným z rozhodujúcich trhov pre našu produkciu s vysokým potenciálom a z hľadiska efektívnosti sa naša spoločnosť rozhodla umiestniť výrobnú halu na Slovensku.“ Kuen Yao Lee v tejto súvislosti dodal, že brali do úvahy nielen výhodnú polohu, ale aj členstvo Slovenska v Eurozóne, stabilné podnikateľské prostredie a kvalitu ľudských zdrojov. „Trenčiansky závod sa stane hlavnou bázou AUO pre Európu z hľadiska výroby veľkoplošných LCD panelov a obrazoviek do televízorov“ – konštatoval prezident AUO. S výstavbou závodu chcú začať v budúcom roku a výrobu plánujú spustiť v roku 2011 s ročnou produkciou 400000 kusov LCD panelov.
Vicepremiér Dušan Čaplovič sa poďakoval hlavným aktérom investičného procesu - Ministerstvu hospodárstva SR, agentúre SARIO a mestu Trenčín.  Rovnako ocenil, že ide o investíciu s vyššou pridanou hodnotou, podporujúcu vzdelanostnú ekonomiku. „Je to tiež dôkazom, že Slovensko dokáže vytvárať vhodné podmienky pre zahraničných investorov aj v čase krízy“ – dodal vicepremiér Čaplovič.
Podľa ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka ide o jednu z najväčších investícií na Slovensku od vypuknutia krízy v roku 2008. „Slovensko víta príchod spoločnosti AUO aj preto, že je to popredný výrobca vysoko technologických produktov svetového formátu. Navyše naše doterajšie skúsenosti s inými taiwanskými firmami, ktoré podnikajú na Slovensku sú veľmi dobré“– konštatoval minister hospodárstva.
Generálny riaditeľ agentúry SARIO poznamenal, že proces prípravy investičnej zmluvy bol najmä v závere mimoriadne náročný: „Týmto sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným pracovníkom, predovšetkým zo Sekcie priamych zahraničných investícií, ktorí v konečnej fáze rokovali s taiwanskými partnermi doslova dňom a nocou, aby dospeli k čo najlepšiemu výsledku.“ Zároveň dodal, že v súčasnosti máme rozpracovaných viacero investičných projektov, ktoré sú z hľadiska výšky investície a perspektívy vytvorenia pracovných miest porovnateľné s investíciou AUO.
 

 

Doplňujúce informácie o investorovi:

Korporácia AU Optronics Corporation, vo svojich pobočkách na troch kontinentoch (v Ázii, v Európe i v USA) prevádzkuje 13 závodov na výrobu TFT-LCD panelov (generácie G3,5 až G8,5), 10 závodov na výrobu TFT-LCD modulov a 2 technologické centrá. V roku 2007 dosiahla výnosy z predaja vo výške 10 mld. Eur a v súčasnosti zamestnáva viac ako 42 000 zamestnancov vo svojich globálnych prevádzkach na Taiwane, Číne, Japonsku, Singapure, Južnej Kórey, USA a v Európe. AUO dosiahla v roku 2008 výnosy z predaja vo výške 12.9 bil. USD.
Spoločnosť AU Optronics Corporation je prvým výrobcom TFT-LCD modulov, ktorej akcie boli úspešne kótované na Burze cenných papierov v New Yorku (NYSE).

Viac informácií o spoločnosti nájdete na:
www.auo.com