×
22.02.2024

Podpísanie memoranda o ekonomickej spolupráci s Tureckom

Podpísanie memoranda o ekonomickej spolupráci s Tureckom

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Slovenskej republiky Denisa Saková spoločne s ministrom obchodu Tureckej republiky Ömerom Bolatom podpísali v utorok 20. februára 2024 dokument zakladajúci Spoločný hospodársky a obchodný výbor s cieľom zintenzívniť vzájomnú ekonomickú spoluprácu oboch krajín. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) usporiadala Slovensko-turecké biznis fórum v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR . Zúčastnilo sa ho viac než dvadsať tureckých a šesťdesiat slovenských spoločností zo sektorov energetiky, strojárstva, automotive, informačno-komunikačných technológií, logistiky, dopravy a stavebníctva. V rámci Slovensko-tureckého biznis fóra bolo naplánovaných a zrealizovalo sa viac ako 150 biznis stretnutí.

Agentúra SARIO zároveň pri tejto príležitosti opätovne podpísala memorandum o porozumení so svojou partnerskou organizáciou Foreign Economic Relations Board of Türkiye (DEIK), s ktorou mala uzavreté prvé memorandum v roku 2015 (malo platnosť na 36 mesiacov). Memorandum o porozumení podpísal Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO a za tureckú stranu ho podpísal Nail Olpak, prezident DEIK. 

Od podpisu prvého memoranda s DEIK podporila agentúra SARIO etablovanie sa piatich investičných projektov z Turecka na Slovensku v hodnote 23 miliónov eur, ktoré vytvorili 450 nových pracovných miest. Agentúra SARIO taktiež zabezpečila v tomto období účasť slovenských malých a stredných podnikov na automobilovom veľtrhu Automechanika v Istanbule a realizovala podnikateľskú misiu do Turecka.

Vznik samotného bilaterálneho hospodárskeho a obchodného výboru a podpis memoranda medzi SARIO a DEIK vytvárajú rámec pre prehlbovanie vzájomnej spolupráce a posilnenie možností slovenských podnikateľov uplatniť sa na tureckom trhu.

'Podpora exportných aktivít slovenských firiem je veľmi dôležitou súčasťou aktivít Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a Turecko predstavuje veľký potenciál pre ďalší rozvoj vzájomnej obchodnej spolupráce. Navyše prostredníctvom tureckých partnerov môžu slovenské spoločnosti následne ľahšie preniknúť aj na trhy Strednej Ázie. Som veľmi rád, že slovenské firmy reflektujú na tento obchodný potenciál a dnešné obchodné fórum vzbudilo medzi nimi veľký ohlas' uzavrel generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.