×
17.06.2024

Pozrite si prehľad činností SARIO

Pozrite si prehľad činností SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) predstavuje prehľad svojich aktivít a výsledkov — Výročnú správu za rok 2023.

VÝROČNÁ SPRÁVA SARIO ZA ROK 2023 (PDF, 7MB) 

ČO SA DOZVIETE O INVESTÍCIÁCH?

  • úspešne ukončené investičné projekty – lokalita, počet nových pracovných miest

  • koľko pracovných miest môžu investičné projekty vytvoriť nepriamo v dodávateľskej sieti

  • koľko projektov má potenciál pre vytváranie vyššej pridanej hodnoty

  • aké sú trendy v investíciách

  • detaily o vybraných projektoch

Okrem riešenia investičných projektov od prvého kontaktu až po finálne rozhodnutie investora, pričom proces môže trvať niekoľko mesiacov a v mnohých prípadoch i rokov, SARIO zároveň pomáha slovenským firmám rásť a preniknúť na globálny trh. 

ČO SA DOZVIETE O PODPORE EXPORTU?

  • ďalšie nástroje na podporu exportu okrem podnikateľských misií, veľtrhov a výstav

  • finančná podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov 

  • služby SARIO pre štátnych predstaviteľov, zahraničné zastúpenia, pracovné skupiny, zväzy a obchodné komory 

  • možnosti zapájania sa do globálnych dodávateľských sietí 

  • detaily o vybraných podujatiach

Výročná správa SARIO obsahuje okrem informácií k investičným projektom a aktivitám na podporu zahraničného obchodu detaily k iným projektom či platformám agentúry, ako je napríklad Slovenská vesmírna kancelária, projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, databáza priemyselných nehnuteľností, webová stránka SARIO.

AKTUÁLNE VYDANIE SARIO NEWSLETTER 05/2024 (PDF, 3MB)

Správa je obsahovo aj graficky vytvorená interne zamestnancami agentúry, rovnako ako výstupy na všetkých komunikačných kanáloch SARIO, vrátane publikácií. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

NA STIAHNUTIE