Prezentácia Slovenska na Kube a v Mexiku

piatok, 05. november 2010
Havana, Mexico City (Kuba, Mexiko), 1.11. -

 

KUBA 

 

Andrea Gulová, poverená riadením Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), sa ako členka slovenskej delegácie pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR zúčastnila na rokovaniach na Kube, ktorých cieľom bolo prehodnotiť plnenie záverov 1. zasadania Medzivládnej komisie (MVK) medzi SR a Kubánskou republikou a pripraviť 2. zasadanie MVK, ktoré sa uskutoční v roku 2011 v Bratislave. Slovenskú delegáciu viedla generálna riaditeľka sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa MH SR Eva Szabóová.

 

Počas spoločných rokovaní zástupcovia ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných investícií Kuby informovali o stave plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z 1. zasadania MVK a vyjadrili nádej, že plnenie týchto záväzkov sa bude plne realizovať po úhrade dlhu kubánskou stranou s predpokladaným termínom do konca tohto roku.

 

Slovenská delegácia rovnako informovala o plnení svojich záväzkov a zdôraznila, že dodržiavanie splátkového kalendára je nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj vzájomného obchodu. Zároveň navrhla, aby kubánska strana využila svoje dobré kontakty v niektorých latinskoamerických krajinách a sprostredkovala dodávky slovenských výrobkov aj na trhy týchto krajín. Navrhovaná forma spolupráce na tretích trhoch by kubánskej strane mohla napomôcť pri splácaní svojich záväzkov voči SR.

 

Eva Szaboová otvorila „Slovenský deň“ na medzinárodnom veľtrhu FIHAV v Havane za účasti kubánskych predstaviteľov. Andrea Gulová na rokovaní s CEPEC – agentúrou ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných investícií prerokovala možné formy spolupráce pri rozvoji vzájomného obchodu v ďalšom období.

 

MEXIKO

 

Delegácia MH SR pod vedením Evy Szaboóvej uskutočnila aj rokovania 2. spoločnej hospodárskej komisie (2. SHK) medzi Spojenými štátmi mexickými a SR. Mexickú stranu viedol generálny riaditeľ sekcie zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva Mexika Manuel Luna, podnikateľskú sféru zastupovali viceprezidenti Mexickej národnej rady pre zahraničný obchod (COMCE) a  štátne inštitúcie reprezentovali predstavitelia MZV Mexika a Štátnej agentúry pre podporu zahraničného obchodu a investície PROMÉXICO.  

 

Súčasťou 2. SHK bol seminár zorganizovaný obchodným radcom MH SR v Mexiku, na ktorom Andrea Gulová prezentovala obchodné a investičné podmienky a možnosti SR. Na seminári sa okrem podnikateľov a predstaviteľov bankovej sféry zúčastnil aj senátor Spojených štátov mexických José Antonio Reyes, ktorý vysoko ocenil rokovania slovenskej delegácie ako súčasť vytvárania nových podmienok pre medzinárodnú obchodnú a hospodársku spoluprácu.

 

Zasadnutie 2. spoločnej hospodárskej komisie medzi Spojenými štátmi mexickými a SR vyvrcholilo podpisom záverečného protokolu, ktorý obsahuje konkrétne námety a projekty zamerané na podporu vzájomného obchodu a rozširovanie kontaktov medzi mexickými a slovenskými podnikateľmi. Rovnako bolo dohodnuté, že obidve strany budú podporovať spoluprácu na tretích trhoch a to SR v krajinách Strednej a Východnej Európy a Mexiko v krajinách Nafta a Strednej Ameriky.