Prezentácia Slovenska v Indii

streda, 06. apríl 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 19. – 26. marec 2022 umožnila deviatim slovenským malým a stredným podnikom (MSP) účasť na podnikateľskej misii do Indie, pri príležitosti konania konferencií Smart Cities India EXPO a Convergence India.
 
Smart Cities India Expo sa od svojho vzniku v roku 2015 stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na problematiku smart cities v oblasti Ázie. Hlavnými témami výstavy boli v roku 2022 nasledovné: Clean India, Solar India, Water India, Transport India a Building India.
Podujatie Smart Cities je zároveň od roka 2021 spojené s veľtrhom Convergence India – výstavou, ktorá si vďaka svojej 29 ročnej histórii vybudovala povesť jedného z popredných veľtrhov zameraných na inovácie a technológie v Indii. Tento rok sa výstava tešila vysokému záujmu zo strany nie len vystavovateľov, ale aj návštevníkov, a to počtom vyše 860 vystavovateľov s viac ako 30 000 návštevníkmi.
 
Slovenskej delegácii bol prostredníctvom ZÚ SR v Dillí a projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie zabezpečený na veľtrhu národný stánok, ktorý slúžil ako na propagáciu Slovenska, tak aj pre účely priebehu B2B rokovaní slovenských a indických podnikateľov.
 
Slovenský stánok navštívili počas veľtrhu stovky podnikateľov, delegátov a konzultantov z oblasti inovatívnych technológií. Realizovaných bolo viac než 250 bilaterálnych stretnutí s potenciálnymi indickými obchodnými partnermi, ktorí mali záujem o možnosti spolupráce najmä v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
 
Súčasťou programu a jedným z hlavných spíkrov počas Smart Cities India Expo bol aj dezignovaný veľvyslanec SR v Indii, Róbert Maxián, ktorý vystúpil v panelovej diskusii na tému Pohľad veľvyslancov na víziu rozvoja udržateľných inteligentných miest.
R. Maxián vyzdvihol realizované inovačné projekty, výhody podnikania na Slovensku v oblasti výskumu a vývoja, ako aj „success stories“ slovenských podnikateľských subjektov v Indii.
 
V rámci propagácie bolo Slovensko ako účastnícka krajina zmienená na viacerých webových stránkach a sociálnych sieťach organizátorov ako aj v mienkotvorných médiách. Dňa 25. marca vyšiel článok o slovenskej delegácii na veľtrhu s fotkami v celoštátnom prestížnom denníku The Indian Express s nákladom viac než 2 mil. výtlačkov denne.
 
Slovensko v rámci podnikateľskej misie preukázalo veľký záujem o nadviazanie spolupráce v teritóriu India. Zároveň sa v rámci misie preukázala aj konkurencieschopnosť slovenských MSP, ktoré disponujú množstvom inovatívnych nápadov v oblasti smart cities a zelených technológií.
  
--------

SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať viacero podnikateľských misií, ktoré je možné sledovať na webovej stránke SARIO.