×
26.10.2023

Prijatie brazílskej delegácie na SARIO

Prijatie brazílskej delegácie na SARIO

V priestoroch agentúry SARIO sa 20. 10. 2023 konalo prijatie 25-člennej brazílskej delegácie vedenej Honorárnym konzulom SR v Belo Horizonte pánom Renato Werner Victor de Queiroz. Delegáciu tvorili zástupcovia z municipalít brazílskeho štátu Minas Gerais ako aj brazílskych podnikateľov z oblasti potravinárstva, strojárstva a automotive.

Pozvaní hostia si vypočuli prezentáciu na tému Investičných a obchodných možnosti na Slovensku, ako aj informácie o automotive sektore. Pozvanie na rokovanie s brazílskymi účastníkmi prijali aj zástupcovia zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorí predstavili potravinársky priemysel na Slovensku. Ďalším pozvaným hosťom bol aj zástupca advokátskej kancelárie PRK Partners s.r.o, ktorý vysvetlil legislatívny postup založenia spoločnosti na Slovensku. 

Nasledovala voľná diskusia, počas ktorej sa zástupcovia Brazílie zaujímali najmä o automobilový sektor – prečo je SR najväčším producentom automobilov per capita. V oblasti cukrovarníctva ich otázky smerovali najmä na zástupcu SPPK (export/import cukru, potravinárstvo v SR). Na záver diskusie predstaviteľ PRK Partners zodpovedal otázky ohľadom právneho založenia firmy a poskytol základné údaje o jednotlivých formách podnikania na Slovensku. Venoval sa aj podmienkam, za akých môže zahraničný občan podnikať na Slovensku a v EÚ. 

Podujatie ponúklo priestor na networking pre brazílskych zástupcov samospráv, načrtlo nové možnosti spolupráce a odborné diskusie na vyššie spomenuté témy. Hoci je Brazília je pre slovenský trh vzdialená geograficky, vnímame obchodný a investičný potenciál oboch krajín, ktorý agentúra SARIO bude naďalej podporovať a rozvíjať.