Report - Austrália a Nový Zéland – nové príležitosti pre biznis

streda, 17. jún 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ambasádou SR v Canberre v Austrálii a spoločnosťou AURORA FTI zorganizovala dňa 3.6.2020 webinár „Austrália a Nový Zéland – nové príležitosti pre biznis.“Hlavnými rečníkmi podujatia boli pani Nora Heffner (Zástupkyňa veľvyslanca a Ekonomická diplomatka) a pani Aneta Tavella (riaditeľka spoločnosti Aurora FTI).

Webinár priniesol základné informácie o trhoch, súčasný stav v rokovaniach o Free trade agreement (FTA) s Európskou úniou, ale aj o informácie o špecifikách trhov a príležitostiach v súčasnej situácii. Samozrejmosťou bola možnosť položenia otázok či už priamo, alebo prostredníctvom funkcie Q & A. Otázky boli smerované na možnosti uplatnenia sa na jednotlivých trhoch a v konkrétnych sektoroch.

Na webinár sa pripojilo 16 účastníkov z rôznych odvetví. (vinárstvo, pivovarníctvo, strojárstvo, priemysel 4.0, medtech, textilný priemysel, IT, vzdelávanie a e-learning).

Link na záznam z webinára