×

SARIO buduje sieť kontaktov vo vesmírnom sektore

Location
Washington D.C., U.S.
Agentúra SARIO sa prvýkrát zúčastnila Medzinárodného astronautického kongresu (IAC), ktorý sa tento rok konal v hlavnom meste USA.

V dňoch 21. až 25. októbra 2019 sa vo Washingtone D.C. konal už 70. ročník celosvetovo najvýznamnejšieho podujatia zameraného na vesmír, vesmírne technológie a vesmírny priemysel pod názvom Medzinárodný astronautický kongres (IAC). Toto každoročné podujatie zahŕňa okrem výstavnej expozície aj rozsiahlu konferenčnú časť, tematicky rozdelenú do viacerých paralelných sekcií, a taktiež viaceré networkingové podujatia. Zúčastňujú sa ich zástupcovia firemného, verejného a akademického sektora z celého sveta.

Agentúra SARIO tento rok úspešne nadviazala kontakt so zástupcami firiem a štátnych inštitúcií z viacerých krajín, ako napríklad Nemecka, Talianska, USA, Belgicka, Izraelu, Rumunska a tiež čerstvo zvolenej hosťovskej krajiny IAC 2022 - Azerbajdžanu.

Tieto kontakty plánuje agentúra ďalej rozvíjať v rámci novovzniknutého pilotného projektu Diverzifikačné služby SARIO, ktorého cieľom je podpora diverzifikácie slovenskej ekonomiky a rozvoja vysokotechnologických sektorov prostredníctvom vytvárania nových obchodných možností pre lokálne firmy. V rámci daného projektu tiež SARIO zvažuje aktívne zapojenie sa do konferenčného programu budúcoročného IAC, ktorý sa bude konať v Dubaji len niekoľko dní pred začiatkom výstavy EXPO 2020.

70. ročník Medzinárodného astronautického kongresu bol pre Slovensko výnimočný aj v ďalších smeroch. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, získala tento rok ako prvá slovenská inštitúcia členstvo v Medzinárodnej astronautickej federácii (IAF), a kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sa stal členom Medzinárodnej astronautickej akadémie. Veľký úspech zároveň dosiahol projekt cubesatu GRBAlpha, s ktorým medzinárodný tím s účasťou Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity, Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a slovenských firiem Spacemanic a Needronix získal druhé miesto v súťaži vyhlásenej IAF a spoločnosťou GK Launch Services.
 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  v rámci novej platformy DIVERZIFIKAČNÉ SLUŽBY SARIO podporuje diverzifikácie slovenskej ekonomiky a rozvoja vysokotechnologických sektorov prostredníctvom vytvárania nových obchodných možností pre slovenské firmy.

Pre viac informácií kontaktujte :
Michal Brichta
Konzultant & tímlíder diverzifikačných služieb Odboru investičných projektov SARIO

E: michal.brichta@sario.sk