×
09.12.2009

SARIO Cooperation Partner zameraný na Taliansko

Zmluvu SARIO Cooperation Partner podpísal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Juraj Kiesel s Lorisom Colussom, konateľom spoločnosti Slovakia Group, s.r.o., ktorá sa zaoberá komplexným podnikovým poradenstvom a zároveň na vlastnom internetovom portáli publikuje informácie o dianí na Slovensku, predovšetkým ekonomického charakteru, určené pre talianskych recipientov (www.slovakiagroup.com).

Prostredníctvom nového SARIO Cooperation Partnera bol zároveň zaregistrovaný investičný projekt talianskej spoločnosti z Toskánska do oblasti obnoviteľných zdrojov energie, s predpokladaným objemom investície vo výške cca. 40 miliónov Eur.

Talianskemu potenciálnemu investorovi bolo pri tejto príležitosti prezentované slovenské ekonomické a investičné prostredie, ktoré aj podľa medzinárodných inštitúcií a renomovaných ratingových agentúr patrí k najstabilnejším v strednej Európe, s najvyšším potenciálom rastu ekonomiky spomedzi krajín Eurozóny v budúcom roku. „O priaznivom ekonomickom a investičnom prostredí svedčí aj minulotýždňový podpis zmluvy s taiwanským producentom LCD monitorov - spoločnosťou AU Optronics, ktorá sa rozhodla na Slovensku investovať vyše 190 miliónov Eur aj v tomto neľahkom období svetovej hospodárskej krízy“ – konštatoval generálny riaditeľ SARIO.