SARIO na Advanced Factories 2020 v Barcelone

štvrtok, 12. marec 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa aktívne zúčastnila na Expo Advanced Factories 2020, ktoré sa konalo v dňoch        3.- 5. marca 2020 v Barcelone za účasti viac ako 360 spoločností pôsobiacich v oblastiach priemyselnej automatizácie, robotizácie a Industry 4.0. Sprievodným podujatím bol Industry 4.0 kongres s množstvom panelových diskusií za účastí hostí predovšetkým, ale nielen zo Španielska.
 
Na jednej z týchto panelových diskusií s názvom Digital & Social Challenges of European Industrial States vystúpil aj Oto Pisoň, zástupca riaditeľa Odboru investičných prijektov a inovačný manažér SARIO s prezentáciou zameranou na špecifiká slovenského priemyslu s ohľadom na automatizáciu a Industry 4.0. V rámci svojej prezentácie sa venoval i predstaveniu  Inovačných služieb SARIO, unikátnej platformy našej agentúry na prepájanie slovenských inovatívnych firiem s veľkými, najmä priemyselnými, hráčmi na Slovensku i v zahraničí 
 
Zo Slovenska sa Expo Advanced Factories 2020 nezúčastnila žiadna spoločnosť, avšak prítomní predstavitelia Odboru investičných projektov SARIO sa stretli so zástupcami viacerých vystavujúcich spoločností, pričom v rámci networkingu prediskutovali možnosti ich aktuálnej, či potenciálnej prítomnosti na Slovensku a odprezentovali im tiež možnosti využitia vyššie spomenutých Inovačných služieb SARIO.