×

SARIO na AIM 2021 — Eurasia Chapter

V dňoch 2. a 3. marca sa uskutočnil ďalší ročník významnej konferencie Annual Investment Meeting 2021 (AIM 2021). Ako podtitul Eurasia Chapter napovedá, toto dvojdňové podujatie bolo sústredené na predstavenie potenciálu krajín Eurázie z pohľadu potenciálnych investičných destinácií a prepájenie stakeholderov súkromného a verejného sektora.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa podujatie konalo v digitálnej forme, čo však neubralo na jeho význame a naopak, vyzdvihlo opodstatnenie spolupráce a vytváranie partnerstiev naprieč teritóriami aj počas tejto bezprecedentnej situácie.

Počas prvého dňa podujatia sa Róbert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry SARIO, zúčastnil panelovej diskusie o úlohách investičných agentúr počas a po skončení pandémie (Role of IPAs During and Post COVID). Moderátorom diskusie bol David East, riaditeľ sekcie FDI & Economic Products analytickej spoločnosti Bureau van Dijk, patriacej do skupiny prestížnej agentúry Moody’s. O aktuálnych trendoch z oblasti priamych zahraničných investícií, spolupráci štátu a súkromných spoločností a budúcich plánoch, sa po boku Róberta Šimončiča zúčastnili taktiež zástupcovia agentúr na podporu investícií Bieloruska, Kazachstanu, Moldavska a Tatárska.

Počas svojho vystúpenia Róbert Šimončič vyzdvihol najmä aktivity agentúry SARIO súvisiace s prebiehajúcou pandémiou. Jedným z nástrojov, ktorými agentúra aktívne prispela do boja s krízovou situáciou, bolo vytvorenie platformy webinárov agendy Diverzifikačných služieb.

Táto platforma poskytla príležitosť na prepojenie významných hráčov zo širokého spektra sektorov, využívajúcich svoje technológie a know-how aj v oblastiach ochrany zdravia a medicínskych technológií (3D tlač ako prvá pomoc v krízových situáciáchPerspektívy uplatnenia strojárskych a elektrotechnických firiem v zdravotníckom sektoreVyužitie IKT v krízových situáciách).

Vzhľadom na silnejúci trend lokalizácie dodávateľských reťazcov bola pozornosť venovaná taktiež novým Lokalizačným službám agentúry, ktoré v sebe snúbia expertízu a skúsenosti Odboru investičných projektov s asistenciou prichádzajúcim, ale aj etablovaným investorom, spojené predovšetkým s identifikáciou lokálnych dodávateľov produktov, služieb a inovatívnych technologických riešení.