×

SARIO na CONECO 2018

Inovatívne riešenia v stavebníctve, v energetike a vodnom hospodárstve na veľtrhu CONECO Racionergia a Voda 2018
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s podporou Ministerstva hospodárstva SR umožnili slovenským firmám prezentovať inovatívne riešenia v stavebníctve, energetike, vodohospodárskych riešeniach a v elektromobilite na 39. ročníku veľtrhu CONECO v Bratislave.
 
Plocha spoločného stánku, ktorý pripravila agentúra SARIO, bola rozdelená medzi 16 slovenských firiem. Jedna sekcia stánku bola venovaná riešeniam pre elektromobilitu, návštevníci mali na dosah nabíjacie stanice s odborným výkladom od ich slovenských výrobcov. Záujem medzi návštevníkmi vzbudilo aj atypické riešenie rekuperačnej vetracej jednotky pre zvyšovanie úspornosti a dosiahnutie energeticky pasívnej budovy.
 
V oblasti vodohospodárskych riešení boli predstavené riešenia na čistenie, odstraňovanie a odvodňovanie sedimentov z dna riek,  jazier, či kanálov; rovnako pre životné prostredie dôležité technológie čistenia odpadových vôd. Ďalšia z prítomných spoločností využila skúsenosti z leteckého priemyslu, navrhla a predáva dizajnovo unikátne a energeticky autonómne meteorologické stanice.
 
Návštevníci v stánku SARIO obdivovali aj zelenú strechu, ktorá bola vytvorená na báze zhodnoteného odpadu zmiešaných syntetických technických textílií, najmä z recyklácie materiálov z vyradených automobilov.
 
Spoločný stánok MH SR a SARIO bol verejnosti prístupný od 11. 4. do 14. 4. 2018 na výstavisku Incheba v Bratislave.