SARIO na kooperačnom podujatí maďarských a slovenských drevárov

štvrtok, 25. marec 2010
Zvolen

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO sa zúčastnila na kooperačnom podujatí maďarských a slovenských drevárov, ktoré pripravila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Theodore Puskas Foundation a IDT Hungary, v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Agentúra SARIO reprezentovaná regionálnym manažérom v Banskobystrickom regióne Jurajom Haškom rokovala s niekoľkými maďarskými a slovenskými drevárskymi spoločnosťami o podpore exportu smerom do Maďarska, o nájdení obojstranných partnerov na spoluprácu, subkontrakt alebo spoločný podnik, ako aj o možnostiach investovania do technológií a rozšírenia výroby. Drevárov zaujal projekt vytvorenia Drevárskeho klastra, ktorý prezentovala Emília Kodríkova z Odboru regionálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja, a ktorý sa v súčasnosti pripravuje s kooperačným partnerom SARIO - Zväzom spracovateľov dreva. Súčasťou programu cezhraničnej spolupráce je aj obchodná misia maďarských firiem do slovenských drevárskych podnikov, ktorá sa uskutoční v koordinácii s agentúrou SARIO v mesiaci apríl 2010.