SARIO najlepšia agentúra regiónu strednej a východnej Európy a Turecka

piatok, 12. máj 2023
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prevzala na podujatí Annual Investment Meeting (AIM), ktoré sa konalo v dňoch 8. – 10. mája 2023 v Abú Dhabí, v Spojených arabských emirátoch, ocenenie za najlepšiu investičnú agentúru za región strednej, východnej Európy a Turecka.
AIM sa za 11 rokov svojej existencie etablovalo ako popredná platforma v regióne Blízkeho východu, ktorá sa snaží podnietiť pozitívnu transformáciu vytváraním investičných príležitosti, podporou solidarity a rozvoja hospodárskych vzťahov medzi štátmi.

Zástupcovia štátov na úrovni ministerstiev, vládnych inštitúcií, malých a stredných podnikov, startupov a investorov diskutovali o investičných trendoch a stratégiách. Cieľom podujatia bolo dať účastníkom prehľad o širokej škále tém vrátane fintech, blockchainu, udržateľného investovania, poskytnúť príležitosť získať konkurenčnú výhodu v rýchlo sa meniacom investičnom prostredí, podporiť udržateľný hospodársky rast, rozmanitosť a prosperitu.

Dôležitosť kľúčových investičných príležitostí a projektov pre miestny a medzinárodný ekonomický rast zdôraznil v rámci účasti v panelovej diskusii Vytváranie odolných dodávateľských reťazcov na zlepšenie príležitostí na rast riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO Egon Zorád. Diskutujúci sa zhodli na rastúcom význame vytvárania odolných dodávateľských reťazcov a novej infraštruktúry pri pretrvávajúcom ekonomickom napätí, potrebe investícií do inovatívnych technológií ako aj na vznikajúcom priestore pre nové priemyselné odvetvia.
 
 

V rámci programu prebehlo aj slávnostné odovzdávanie AIM ocenení. Agentúra SARIO získala ocenenie za najlepšiu investičnú agentúru za región strednej, východnej Európy a Turecka. Víťazstvo agentúry SARIO predstavuje ocenenie za vynikajúcu prácu v lákaní zahraničných investícií na Slovensko a zároveň záväzok prilákať na Slovensko nové investície a podporiť slovenský investično-obchodný potenciál ešte efektívnejšie.
 
Viac o AIM
Výsledky SARIO 2022
Úspešné projekty SARIO