SARIO — Partner v regiónoch, Handlová

utorok, 16. jún 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci svojej agendy úzko spolupracuje so samosprávami.

Pracovníci agentúry sa stretávajú s predstaviteľmi samospráv, s ktorými konzultujú možnosti ďalšieho rozvoja, koordinujú svoje aktivity pri podpore prílivu investícií a mapujú nevyužité priemyselné nehnuteľnosti v regióne, ktoré následne ponúkajú potenciálnym investorom. 

Dňa 10. júna 2020 prebehlo rokovanie s vedením mesta Handlová. Hlavnými témami boli podpora prílivu investícií a podpora transformácie regiónu Hornej Nitry. V najbližších mesiacoch prebehnú ďalšie stretnutia slúžiace na koordinovanie aktivít v rámci transformácie regiónu v súvislosti s ukončením ťažby hnedého uhlia.

Pracovníci agentúry absolvovali aj obhliadku areálu Hornonitrianskych baní, kde konzultovali možnosti jeho ďalšieho využitia po plánovanom ukončení ťažby.

Aktuálne agentúra pripravuje aktivitu, v rámci ktorej sa zameria na prepájanie samospráv s inštitúciami centrálnej štátnej správy s cieľom dosiahnuť, čo najefektívnejšie čerpanie dostupných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie.