SARIO partnerom projektu cezhraničnej spolupráce

utorok, 23. marec 2010
SARIO

Partnerstvo v rámci projektu vytvorenia slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je súčasťou Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 podpísal Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel s rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Eduardom Kostolanským. Za českú stranu je hlavným partnerom projektu Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje.

„Cieľom projektu je inštitucionálne posilniť inovačný potenciál cezhraničného regiónu, zabezpečiť výmenu skúseností a know-how podporením kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi a poskytovaním odborných informácií o inovatívnych a zelených technológiách a ich propagácia“ - konštatoval Milan Rajčák z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Generálny riaditeľ SARIO ocenil prínos projektu v dvoch rovinách: „V prvom rade je dobré, že budeme podporovať spoluprácu v rámci dvoch  regiónov susediacich štátov a zároveň ide o projekt na podporu inovatívnych technológií.“