×
10.05.2024

SARIO a Prešovský samosprávny kraj podpísali Memorandum o spolupráci

GlobalTags
SARIO a Prešovský samosprávny kraj podpísali Memorandum o spolupráci

Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja a Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO, podpísali 3. mája 2024 Memorandum o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Memorandum o spolupráci je ďalším krokom v prehĺbení doterajšej činnosti a aktivít, ktoré sa budú ďalej zameriavať na mapovanie priemyselných parkov, lokalít a investičných príležitostí, organizovanie spoločných podujatí pre partnerov v území aj investorov a ďalšie aktivity v záujme rozvoja územia Prešovského kraja vrátane podpory socioekonomických partnerov verejnej správy, územnej samosprávy i súkromného sektora.

V memorande obe strany deklarujú pripravenosť spoločne participovať na tvorbe a realizácii aktivít, ktoré povedú k naplneniu zámeru zintenzívniť rozvoj kraja a zvýšiť atraktivitu danej územnej oblasti pre firmy a investorov.

SARIO a Prešovský samosprávny kraj podpísali Memorandum o spolupráci