SARIO a Slovenská vesmírna kancelária

streda, 19. máj 2021
Agentúra SARIO sa oficiálne stala súčasťou projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorý začiatkom roka spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Zriadenie takéhoto centra pre koordináciu a rozvoj vesmírnych aktivít je európskym aj celosvetovým štandardom a tiež nevyhnutným opatrením na udržanie kroku s EÚ a členskými štátmi ESA.

Slovenská vesmírna kancelária – priemyselná zložka
 
Vesmírna kancelária pozostáva z dvoch zložiek. MŠVVaŠ je zodpovedné za medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce (Európska vesmírna agentúra - ESA, EÚ, OSN).
SARIO pokrýva implementačnú časť agendy – najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.
 
Medzi kompetencie priemyselnej zložky Vesmírnej kancelárie patrí:
 
  • rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vesmírneho priemyslu,
  • podpora slovenských podnikateľov a výskumno-vývojových organizácií pri integrácii do európskych priemyselných štruktúr a zapájaní sa do vesmírnych projektov EÚ a ESA,
  • podpora vstupu nových firiem do vesmírneho sektora,
  • podpora spolupráce medzi akadémiou a biznisom,
  • informačno-popularizačné aktivity a organizovanie podujatí pre odbornú aj širšiu verejnosť.
 
Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o slovenskom vesmírnom priemysle, môžete si pozrieť brožúru Space Industry in Slovakia na tomto linku.
 
Informácie o aktuálnych výzvach a tendroch v oblasti vesmírneho priemyslu ako aj plánovaných podujatiach nájdete na webovej stránke slovak.space.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o odbornú konzultáciu nám prosím napíšte na spaceoffice@sario.sk