SARIO v Bruseli predstavilo potenciál slovenského vesmírneho sektora

utorok, 21. január 2020
SARIO v spolupráci so SLORD a Slovenským veľvyslanectvom v Bruseli zorganizovalo podujatie Slovak Space in Brussels, ktorého cieľom bolo predstavenie slovenského vesmírneho priemyslu a spoločností, ktoré v ňom pôsobia.

V pondelok 20. januára 2020 sa v Bruseli konalo neformálne podujatie Slovak Space in Brussels, na ktorom sa stretlo približne tridsať zástupcov medzinárodných inštitúcií, firiem, zastupiteľských úradov a priemyselných asociácií z rôznych krajín Európy.

Podujatie pripravila agentúra SARIO v spolupráci so Styčnou kanceláriou Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Brusel (SLORD) a Veľvyslavnectvom Slovenskej republiky v Bruseli s cieľom priblížiť medzinárodnému publiku súčasný rozvoj vesmírneho priemyslu na Slovensku.
Okrem zástupcov SARIO Stanislavy Plascencie Lubinovej a Michala Brichtu sa v programe predstavili aj zástupcovia úspešných slovenských spoločností Jakub Kapuš (Spacemanic) a Matúš Bakoň (insar.sk), a tiež aj čestný hosť podujatia Hans Bracquené – predseda európskej asociácie malých a stredných firiem vo vesmírnom priemysle SME4SPACE.

Agentúra SARIO v rámci svojich Diverzifikačných služieb eviduje rastúcu pozornosť zahraničných partnerov venovanú slovenskému vesmírnemu sektoru, ktorá sa prejavuje nielen účasťou na organizovaných podujatiach, ale aj čoraz intenzívnejším záujmom o identifikáciu obchodných a výskumno-vývojových partnerov a realizáciu spoločných projektov.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO kontaktujte:
E:michal.brichta@sario.sk, tímlíder pre diverzifikačné služby