SARIO v panelovej diskusii investičných agentúr krajín V4

streda, 09. október 2019
Počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV 2019 sa na pozvanie agentúry CzechInvest na Českej národnej expozícii dňa 9. októbra  2019 zišli najvyšší predstavitelia investičných agentúr krajín V4. Pred publikom aj z radov širokej verejnosti diskutovali o Priemysle 4.0, digitalizácii výroby a formách podpory zo strán investičných agentúr krajín V4.
Agentúra SARIO bola zastúpená generálnym riaditeľom  Róbertom Šimončičom.
Panelová diskusia na MSV Brno sa niesla pod názvom
„Ako podporujeme investície u nás a ako naši susedia?“ 


Zastrešujúca téma diskusie bola Priemysel 4.0 a digitalizácia priemyslu. Každý z rečníkov predstavil krajinu, ktorú zastupuje z hľadiska makroekonomických ukazovateľov, Priemyslu 4.0 a trhu práce , dostupnosti pracovnej sily, kvalifikácie, rekvalifikácie  a zmien požiadaviek súvisiacich s Priemyslom 4.0, R&D, spoluprácu firiem a univerzít, podpora zo strany agentúry, hlavné zmeny v legislatíve krajiny, aktivity agentúry týkajúce sa propagácie investícií s vyššou pridanou hodnotou.
 
Krajiny V4 predstavujú jeden z najrýchlejšie rastúcich regiónov EÚ a v zásadných otázkach a výzvach, ktorým EÚ čelí, majú podobný a jednotný postoj. Ak by región V 4, bol považovaný za jeden hospodársky celok, bol by piatym najväčším hospodárstvom EÚ.
Stabilný ekonomický rast posilňuje význam krajín V4 v Európe a mnoho zahraničných  firiem tu umiestňuje svoje základne alebo pobočky za významnej asistencie investičných agentúr.