×
22.09.2023

SlovakiaTech — AI Revolution is here!

SlovakiaTech — AI Revolution is here!

V dňoch 19.—20. septembra 2023 sa v Košiciach konalo podujatie SlovakiaTech — AI Revolution is here! určené pre odbornú verejnosť, zástupcov technologických a inovatívnych firiem, verejnej správy, univerzít, vysokých škôl, vedy a výskumu, ale aj pre študentov odborných stredných a vysokých škôl.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bola hlavný partner podujatia.

Hlavnými témami 5. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie a inovačno-technologického veľtrhu boli: 

  • Umelá inteligencia okolo nás — zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a pracovné miesta, výroba a maloobchod, kreativita a spoločnosť, výzvy a obmedzenia, 
  • Zelené technológie — pokročilé jadrové technológie, obnoviteľná energia a skladovanie, trvalo udržateľná doprava, zelený vodík, znižovanie emisií a odpadu,   
  • Bezpečnosť v technológiách — kybernetická bezpečnosť, hacking, identita a súkromie, financie a blockchain, obranné technológie.

Konzultanti SARIO zabezpečili diskusie, poskytli záujemcom individuálne konzultácie z oblasti investícií a podpory zahraničného obchodu, aktuálne informácie o činnosti a pripravovaných podujatiach či absolvovali stretnutia so zástupcom Select USA, s ktorým sme spolupracovali pri expanzii slovenskej firmy Maximpharm na americký trh.

SlovakiaTech 2023

Diskusiu Príbehy úspešných investícií na východnom Slovensku viedol Marek Kopanický, senior konzultant Odboru investičných projektov SARIO. Riaditeľ VOLVO Cars Košice Björn Helldén a riaditeľ EPAM Systems pre Česko a Slovensko Iurii Sukhovii si výber Slovenska pre vybudovanie pobočky, resp. umiestnenie závodu pochvaľujú.

Ocenili kvality, prístup, produktivitu ľudí aj štátnych inštitúcií či už v procese etablovania sa, ale aj ako zamestnancov. Zhodli sa taktiež v tom, že okrem podnikateľských zámerov je ich cieľom byť prínosom aj pre región ako taký. Slovenská pobočka EPAM Systems poskytujúca služby softvérového inžinierstva, inžinierstvo digitálnych platforiem a dizajn digitálnych produktov patrí k najrýchlejšie rastúcim v celej skupine.

VOLVO v modernom závode pri Košiciach bude vyrábať od roku 2026 výlučne elektrické SUV vozidlá a vytvorí 3300 pracovných miest. V budúcnosti, po vybudovaní základných tímov sa chcú zamerať aj na spoluprácu s univerzitami a prepojiť prax, vedu a študentov.   

SlovakiaTech 2023

Slovenská vesmírna kancelária na konferenciu SlovakiaTech priniesla panelovú diskusiu na tému Východné Slovensko ako ťahúň vo vesmírnom sektore.

V diskusii moderovanej Lenkou Tkáčovou PR & event manažérkou Slovenskej vesmírnej kancelárie priblížili významné úspechy regiónu východného Slovenska v tejto oblasti Šimon Mackovjak z Ústavu experimentálnej fyziky — SAV, Marek Kožarík z firmy Geodeticca Vision a Denis Sedlák zo Slovenskej vesmírnej kancelárie. Východné Slovensko je domovom mnohých inštitúcií a firiem, ktoré majú za sebou dlhú históriu vesmírnych aktivít a prinášajú praktické riešenia každodenného života a potrieb na zemi.

Spíkri veria, že novovznikajúci Východoslovenský vesmírny klaster prepojí výskumné inštitúcie, firmy, univerzity a inštitúcie štátnej a verejnej správy s cieľom pomôcť ďalšiemu technologickému rozvoju v regióne. 

SlovakiaTech 2023