×
16.11.2023

Slovenská delegácia na ReBuild Ukraine

V dňoch 14. a 15. novembra sa vo Varšave konala konferencia a veľtrh ReBuild Ukraine 2.0. Na medzinárodnom podujatí sa stretli ukrajinské orgány, miestne komunity a podniky, medzinárodné finančné inštitúcie a podniky z iných krajín, ktoré majú záujem o obnovu krajiny. 

Druhý ročník podujatia bol zameraný na energetický a stavebný sektor a cieľom bolo podporiť najmä investície do nových bytov, kancelárií, logistických a priemyselných parkov. V porovnaní s predošlým podujatím bolo väčšie a pritiahlo vyšší počet účastníkov. Slovensko bolo jednou z 26 krajín, ktoré sa podujatia aktívne zúčastnili. 

V spoločnom národnom stánku, ktorý zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR a zastupiteľským úradom v Kyjeve sa odprezentovali viac ako tri desiatky zástupcov z 23 slovenských spoločností, ktoré majú veľký záujem podieľať sa na obnove vojnou zničenej Ukrajiny. 

Slovenské spoločnosti mali príležitosť rokovať s ukrajinskými partnermi zo súkromného ale aj štátneho sektora. Na podujatí zúčastnilo 26 ukrajinských municipalít, s ktorými mali slovenské spoločnosti príležitosť viesť rokovania aj za účasti zástupcov Eximbanky SR. V oblasti energetiky mala veľký význam prítomnosť zástupcov Ministerstva energetiky Ukrajiny a štátnych energetických podnikov.