×
10.06.2024

Slovenská podnikateľská misia do Írska

Slovenská podnikateľská misia do Írska

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Dubline a agentúrou Enterprise Ireland zorganizovali v dňoch 27. – 30. 5. 2024 podnikateľskú misiu do Írska.

Prioritným cieľom podnikateľskej misie bolo oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s írskymi partnermi hlavne v sektoroch leteckého a vesmírneho priemyslu, informačno-komunikačných technológií a smart engineering. 

Pre podnikateľov boli pripravené viaceré aktivity. Počas podujatia Ako podnikať v Írsku, ktoré zastrešila Lorraine Higgins, honorárna konzulka SR v Írsku, dostali slovenské spoločnosti základné informácie o teritóriu, rovnako tak informácie o špecifikách vstupu na írsky trh. Mnohí z podnikateľov využili túto príležitosť a informovali sa o špecifikách podnikania vo svojich sektoroch.

Následne program pokračoval seminárom Slovak-Irish Partnership Seminar“. Jeho súčasťou bola prezentácia Slovenska ako investične zaujímavej destinácie, nasledovaná prezentáciami slovenských spoločností a predstavením írskych partnerov. Dôležitou častou boli B2B stretnutia medzi účastníkmi misie z 5 slovenských a 18 a írskych spoločností.

V nasledujúcich dňoch sa slovenské spoločnosti zúčastnili dvoch veľtrhov National Manufacturing & Supply Chain Conference and Exhibition a Dublin Tech Summit, kde dostali príležitosť stretnúť zaujímavé írske spoločnosti, nadviazať nové kontakty, ale aj zúčastniť sa odborných konferencií.