×

Slovensko - islandské biznis fórum

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spoluorganizovala s Kanceláriou prezidenta SR a MZVEZ SR podujatie s názvom Slovensko-islandské biznis fórum. Podujatie bolo venované potenciálu rozvoja spolupráce v oblasti získavania a následného využívania geotermálnej energie. Island je krajinou, ktorej národný energetický mix pochádza takmer výhradne z obnoviteľných zdrojov.


Pred samotným business fórom bola pre slovenských a islandských účastníkov pripravená prehliadku projektu geotermálnej energie v Galante (Galantaterm s.r.o.). Projekt geotermálnej energie v Galante je vôbec prvým na Slovensku a bol vytvorený pre účel vykurovania domácností a ohrev úžitkovej vody. Zároveň je projekt ukážkou realizovanej spolupráce slovenských a islandských partnerov.