×
20.03.2023

Slovensko-luxemburská spolupráca vo vesmírnom sektore

Agentúra SARIO v spolupráci s Luxemburskou vesmírnou agentúrou pomohla identifikovať viacero perspektívnych oblastí na kooperáciu vo vesmírnom sektore medzi dvomi desiatkami firiem.

V rámci projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie sa uskutočnilo online kooperačné podujatie s Luxemburskou vesmírnou agentúrou, na ktorom sa zúčastnilo 20 spoločností pôsobiacich vo vesmírnom priemysle oboch krajín.

Za Slovenskú republiku boli zastúpené firmy 3IPK, AB Merit, CTRL, Decent, M2M Solutions, MASAM, Needronix, Spacemanic, Spinea a Touch4IT. Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych oblastiach vesmírnej ekonomiky, ako napríklad vývoj satelitov a satelitných komponentov, komunikačné technológie a technológie pozemných staníc, robotika, analýza dát a softvérové aplikácie či priemyselná logistika.

Záujem luxemburských spoločností potvrdzuje, že slovenský vesmírny sektor začína predstavovať zaujímavého partnera pre európsky vesmírny priemysel. Súvisí to nielen s jeho dynamickým rastom za posledné roky, ale aj s nedávno nadobudnutým pridruženým členstvom Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre (ESA), ktoré otvára výrazne širšie možnosti v rámci priemyselnej spolupráce a umožňuje našim firmám po prvý krát zapájať sa plnohodnotne do európskych vesmírnych konzorcií.

Toto kooperačné podujatie bolo úplne prvým od vstupu do platnosti pridruženého členstva SR v ESA v októbri 2022 a Luxembursko nebolo vybrané náhodne.

Napriek rozdieľnej veľkosti a objemu investícií, slovenský a luxemburský vesmírny sektor zdielajú viacero spoločných čŕt a dominantných technologických oblastí, čo vytvára dobré vyhliadky pre budúcu biznisovú spoluprácu.