Slovensko na EQUIP AUTO Paríž 2019

utorok, 22. október 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila v termíne 15. – 19. októbra 2019 pre šesť slovenských malých a stredných firiem (MSP) platformu pre ich možnú prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom veľtrhu servisu, údržby, výbavy a náhradných dielov pre osobné aj úžitkové vozidlá EQUIP AUTO Paríž 2019.

Medzinárodný veľtrh EQUIP AUTO sa koná každé dva roky a spája 95 000 odborníkov s rozhodovacími právomocami, distribútorov, výrobcov, servisov, investorov a odborníkov operujúcich na automobilovom trhu. Veľtrh je zameraný na subdodávateľov komponentov pre automobilový priemysel, vybavenie čerpacích staníc a dielní, ako aj nové technológie v automobilovom priemysle.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo šesť slovenských spoločností: ejoin, s.r.o., ICS ice cleaning systems, s.r.o., IVEKO, s.r.o., MOTOSAM, a.s., SLOCHEM s.r.o. a VAM system s.r.o.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Spoločnosti diskutovali so zástupcami domácich podnikateľských subjektov hlavne možnosti vstúpenia na francúzsky trh, resp. rozšírenie svojej prítomnosti na danom trhu.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu EQUIP AUTO 2019 podporil svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Mgr. Igor Slobodník, ktorý počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutoval s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach vstupu na francúzsky trh.

SARIO v rámci celého obdobia implementácie národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí približne 75 národných expozícií. Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2020 je dostupný na tomto linku.