SLOVENSKO na InnoV4te with Central Eastern Europe

pondelok, 19. apríl 2021
15. apríla 2021 sa uskutočnila virtuálna konferencia „InnoV4te with Central Eastern Europe“, ktorú primárne pre publikum v kanadskej provincii Ontário zorganizovali generálne konzuláty Českej republiky, Poľska a Maďarska v Toronte a zastupiteľský úrad SR v Ottawe.

Hlavným cieľom podujatia bolo prezentovať obchodné a investičné príležitosti v oblasti inovácií, výskumu či vývoja v rámci regiónu V4, ako aj služby, ktorými môžu v týchto záležitostiach pomôcť príslušné štátne inštitúcie a agentúry či obchodní radcovia (Trade Commissioners) Kanady v jednotlivých teritóriách. Podujatie sa konalo v kontexte aktuálneho poľského predsedníctva vo V4.

V úvode konferencie vystúpili predstavitelia Ministerstva ekonomického rozvoja, tvorby pracovných miest a obchodu provincie Ontário a Torontskej regionálnej obchodnej investičnej komory. Celé, viac ako 3-hodinové, podujatie pozostávalo z dvoch častí – prezentačnej a networkingovej, ktorá prostredníctvom sektorových a národných virtuálnych stolov umožnila nadväzovanie B2B kontaktov medzi zúčastnenými firmami z krajín V4 a Kanady.

Slovensko sa prezentovalo ako inovačne dynamická krajina ponúkajúca zaujímavé produkty a riešenia, z ktorých mnohé už dosiahli významné úspechy aj v zahraničí.

Ako špecifický príklad bol vyzdvihnutý sektor a spoločnosti z oblasti umelej inteligencie a strojového učenia a ukázané boli tiež príklady kanadských firiem pôsobiacich na slovenskom trhu.
Slovensko na tomto podujatí prezentovali Marek Kopanický, konzultant odboru investičných projektov a tímlíder pre Inovačné služby SARIO a obchodný radca Kancelárie veľvyslanectva Kanady v Bratislave, Milan Haruštiak. Slovenské podnikateľské prostredie reprezentovalo dovedna 7 technologických spoločností - BIOTRON LABS, ELVOSOLAR, TACHYUM, PIXWELL, POWEREX, SENSONEO, INSTEA - pričom na ich nábore sa  aktívne podieľali pracovníci agentúry SARIO, predovšetkým konzultant Odboru zahraničného obchodu SARIO  Adam Kalina, zodpovedný za teritórium Kanady. Podujatia sa za slovenskú stranu zúčastnili aj veľvyslanec SR v Kanade Vít Koziak a ekonomický diplomat Marián Adam.
____

Inovačné služby SARIO slúžia pre slovenských poskytovateľov inovatívnych riešení ako platforma zameraná na rozvoj ich podnikania.
Na strane druhej prispievajú k zefektívňovaniu technologických procesov veľkých spoločností. Viac informácií nájdete na https://www.innovatewithsario.com/