×

Slovensko na MSV Brno 2019

V rámci prezentácie Slovenska na 61. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zabezpečila účasť pre 25 slovenských inovatívnych a úspešných spoločností na výstavnej ploche s rozlohou viac ako 250 m2, a to v rámci národnej expozície pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA. Súčasťou programu prvého dňa veľtrhu bolo slávnostné otvorenie oficiálnej slovenskej národnej expozície za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov Českej republiky predsedu vlády ČR A. Babiša a ministra priemyslu a obchodu ČR K. Havlíčka, za slovenskú stranu expozíciu otvárali štátny tajomník MH SR V. Ferencz, štátny tajomník MZVEZ SR, L. Parízek a generálny riaditeľ  SARIO R. Šimončič.

Prostredníctvom podpory Ministerstva hospodárstva SR a agentúry SARIO sa tento rok v pavilóne V predstavilo v spoločnej národnej expozícii vo vizuáli značky GOOD IDEA SLOVAKIA 25 vystavovateľov. Prvú časť národnej expozície predstavoval slovenský národný stánok vyhradený pre 15 slovenských malých a stredných podnikov, realizovaný prostredníctvom národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Druhá časť národnej expozície bola určená pre 10 slovenských spoločností a inštitúcií, pričom bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.Zastúpenie sektorov spoločností bolo: strojársky sektor, automatizácia a robotika, R&D, elektrotechnický, automobilový a chemický sektor, hutníctvo, IKT aj služby. Každá zo slovenských spoločností, ktoré sa predstavili v rámci spoločnej národnej expozície svojimi produktmi a riešeniami drží krok so zahraničnými úspechmi v danej oblasti. 

Mnohí z vystavovateľov odkazovali na hlavnú tému veľtrhu, ktorou bol Průmysl 4.0 a digitální továrna.

Spoločnosti ako SIMAP GROUP, a.s., softigo s.r.o. či T – Industry, s.r.o., ktoré sú expertmi na hlavnú tému veľtrhu „Priemysel 4.0 a digitálna továreň“. Spoločnosť MERCHANT, ktorá prostredníctvom automatizácie výrobných procesov a aplikácie priemyselnej robotiky zabezpečuje pre svojich klientov efektívnejšiu a kvalitnejšiu výrobu. Prelomové produkty a riešenia zamerané na inovácie, vynálezy realizuje spoločnosť AerobTec, ktorá sa venuje výrobe pohonných jednotiek pre UAV (Unmanned Aerial Vehicle) technológie. Najrýchlejší 3D skener na báze bieleho svetla je riešením z radov spoločnosti ROBUSTECH, ktorá ponúka kvalitatívne riešenia v oblasti 3D. Pozoruhodným exponátom je tiež odolný ultra ľahký kontajner spoločnosti WINFA, ktorý bol propagovaný priamo počas výstavy.
Spoločnosť softigo, s.r.o. dodáva inovatívne riešenia pre digitalizáciu a optimalizáciu výroby, ktorých výsledkom je efektívnejšie a flexibilnejšie ovládanie výrobných procesov. Dodávané výrobné systémy sú tak inteligentnejšie zavedením progresívnych technológií, senzorov, systémov pre zber, spracovanie a analýzu dát v reálnom čase a prvkov umelej inteligencie, virtuálnej a rozšírenej reality do výrobných procesov. Riešenia pre digitalizáciu procesov, t.j. bezpapierovú továreň pokrývajú základné oblasti výroby, kvality, logistiky, údržby, riadenia výroby, analýzy dát v reálnom čase, analýzy výkonnosti podniku, firemných kolaboračných nástrojov a elektronického obehu dokumentov.
Spoločnosť T – Industry, s.r.o., v rámci problematiky Priemysel 4.0 prináša ucelené riešenia pre digitálnu továreň. Pre zákazníka ponúka platformu digitálneho dvojčaťa, keď je celý chod továrne prenesený do sledovateľnej digitálnej podoby. Zákazník si tak môže kontrolovať rôzne vstupy ako napríklad spotrebu energie (až na úroveň výrobného stroja), ktorá je jednou z najväčších nákladových položiek v rámci prevádzok. Ďalšími oblasťami v rámci platformy je riešenie systému monitorovania pohybu objektov, strojov v skladoch, výrobe, resp. v celom priemyselnom parku v reálnom čase. Digitálna platforma tiež umožňuje sledovanie operátorov výroby a zamestnancov, ktorých dokáže prideliť na jednotlivé úseky výroby, ako aj previazať s konkrétnym výrobkom.Vyjadrenia vystavovateľov sú znova vysoko pozitívne, niektorí mali možnosť zúčastniť sa aj jubilejného 60.ročníka v roku 2018 a bilancujú úspechy.  
 
„Naša spoločnosť Shrinktech s.r.o. získala na expozícii SARIO počas veľtrhu MSV Brno 2018 nových slovenských aj zahraničných obchodných partnerov, s ktorými sme nadviazali pevné obchodné vzťahy. Okrem nových spoločností a našich zákazníkov nás oslovili na expozícii aj dodávatelia materiálov a výrobných technológií, čo bolo tiež prínosom pre našu spoločnosť. S účasťou na expozícii SARIO počas MSV Brno 2018 sme boli nadmieru spokojní", povedal Ladislav Pém, obchodný zástupca spoločnosti Shrinktech s.r.o.
 
Príkladom úspešného príbehu je slovenský podnikateľský subjekt T – Industry, s.r.o., ktorý po veľmi krátkom čase od konania veľtrhu MSV Brno pristúpil k podpísaniu kontraktu s obchodným partnerom na výrobu RFID čítačiek. 
 
„Zákazník nás oslovil s požiadavkou na dodanie RFID čítačky, ktorá mala byť modifikovaná na potreby daného zákazníka, a to konkrétne na umiestnenie k jednotlivým výrobným zónam za účelom personifikácie operátora, resp. pracovníka. Po výstave zákazník zadal technické požiadavky, na základe ktorých sme pripravili kalkuláciu a dohodli sa na výrobe 2/3 vzoriek. V nadväznosti na pozitívne overenie vzoriek boli zapracované drobné zmeny a následne bol podpísaný kontrakt na výrobu viac ako 100 ks“, povedal konateľ spoločnosti T-Inudstry, s.r.o., Juraj Tomlain.Účasť Slovenska na veľtrhoch MSV Brno v číslach 
 
Slovenskí vystavovatelia sa zúčastnili na veľtrhu MSV Brno počas všetkých 61 ročníkov. Za toto obdobie sa na veľtrhu prezentovalo viac ako 2 500 slovenských podnikateľských subjektov. V minulom roku, keď bolo Slovensko partnerskou krajinou veľtrhu, bola zaznamenaná historicky najvyššia účasť vystavovateľov zo Slovenska od roku 1999. V roku 2019 bola účasť slovenských podnikateľov vyššia ako podnikateľov z Číny, ktorí tradične bývajú najpočetnejšou skupinou vystavovateľov. 

Prečo MSV Brno ? 
 
" MSV Brno poskytuje agentúre SARIO priestor, ako napĺňať jeden z jej strategických cieľov, ktorým je zapájanie slovenských firiem do dodávateľského reťazca investorov, veľkých spoločností a poskytovanie platformy na podporu zahraničného obchodu a exportných ambícií slovenských firiem. Medzinárodný strojársky veľtrh bol počas svojej existencie  československým veľtrhom a dodnes patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhy pre slovenských vystavovateľov. Aj viac ako 25 rokov od rozdelenia sú Slovensko a Česká republika navzájom druhými najvýznamnejšími obchodnými partnermi. Slovenskí vystavovatelia sa zúčastnili na veľtrhu MSV Brno počas všetkých 61 ročníkov a ich počet  presahuje  2 500. 
Verím, že účasť a prezentácia Slovenska na tomto veľtrhu bude aj tento rok pre všetky spoločnosti úspešná a povedie k nadviazaniu nových kontaktov, obchodných partnerstiev a odhalí aj inovačný potenciál  industriálneho Slovenska“, povedal generálny riaditeľ agentúry SARIO Robert Šimončič.