Slovensko na MSV Brno 2021

streda, 17. november 2021
Slovensko sa počas 62. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne prezentovalo atraktívnou národnou expozíciou pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA na výstavnej ploche s rozlohou 250 m2. Hlavná téma veľtrhu bola Průmysl 4.0 a digitální továrna. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zabezpečila účasť pre 24 slovenských inovatívnych a úspešných spoločností.

Prvú časť národnej expozície predstavoval slovenský národný stánok vyhradený pre 18 slovenských malých a stredných podnikov, realizovaný prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. Druhá časť národnej expozície bola určená pre 6 slovenských spoločností, pričom bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.

V národnej expozícii boli zástupcovia spoločností z rôznych sektorov - strojársky priemysel, automatizácia a robotika, riešenia pre priemysel 4.0, výskum a vývoj, elektrotechnický priemysel, informačno-komunikačné technológie aj služby. Každá zo slovenských spoločností, ktoré sa predstavili v rámci spoločnej národnej expozície svojimi produktmi a riešeniami drží krok so zahraničnými konkurentmi a je úspešná v danej oblasti. 

V expozícii sa prezentovali spoločnosti M2M a T–Industry, experti na hlavnú tému veľtrhu Priemysel 4.0 a digitálna továreň, spoločnosť ControlSystem, ktorá prostredníctvom dodávok komponentov a služieb v priemyselnej automatizácii zabezpečuje pre svojich klientov efektívnejšiu a kvalitnejšiu výrobu, produkty a riešenia zamerané na inovácie od spoločnosti Airvolute, ktorá je lídrom v technológii autonómnych dronov využiteľných v priemysle a logistike. Pozoruhodným exponátom bol tiež odolný ultra ľahký kontajner spoločnosti WINFA.

Hlavným cieľom prezentácie v rámci národnej expozície bolo umožniť slovenským spoločnostiam predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu, nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty a stretnúť sa s etablovanými obchodnými partnermi v rámci Českej republiky a Strednej Európy.

Vystavovatelia hodnotili svoju účasť na veľtrhu MSV Brno pozitívne.

„Naša spoločnosť Shrinktech s.r.o. získala na expozícii SARIO počas veľtrhu MSV Brno 2021 nových potenciálnych slovenských aj zahraničných obchodných partnerov, s ktorými sme nadviazali pevné obchodné vzťahy do budúcna. Okrem nových spoločností a našich súčasných zákazníkov, ktorý si náš SARIO stánok tiež pochvaľovali, nás oslovili na expozícii aj dodávatelia materiálov a výrobných technológií, čo bolo tiež prínosom pre našu spoločnosť. S účasťou na expozícii SARIO počas MSV Brno 2021 sme boli nadmieru spokojný.“, povedal Ladislav Pém, obchodný zástupca spoločnosti Shrinktech s.r.o.

„Na spoločných expozíciách so SARIO sa spoločnosti stávajú viac než vnímané!“, spoločnosť SPINEA

Súčasťou programu druhého dňa veľtrhu bolo slávnostné otvorenie oficiálnej slovenskej národnej expozície za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov Českej republiky, predsedu vlády ČR A. Babiša, ministra priemyslu, obchodu a dopravy ČR K. Havlíčka a ministra zahraničných vecí ČR J. Kulháneka. Za slovenskú stranu expozíciu otváral generálny riaditeľ  SARIO R. Šimončič.

„Som rád, že v súčinnosti Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu sa podarilo poskytnúť priestor a podporu pre 24 zástupcov slovenských spoločností. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne predstavuje jeden z najvýznamnejších a najreprezentatívnejších veľtrhov organizovaných v strednej Európe, kde sú zastúpené všetky oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Táto renomovaná výstava poskytuje možnosť ukázať Slovensko ako atraktívnu modernú krajinu pre investície a podnikanie, predstavuje naše úspešné spoločnosti, ktoré sa bez problémov presadzujú aj v konkurenčnom prostredí v zahraničí.
 Oceňujem, že sa aj napriek súčasnej situácii mohlo toto podujatie uskutočniť. Možnosť priameho kontaktu s klientmi je pre našich vystavovateľov a pre ich biznis kľúčová, o čom svedčí aj obrovský záujem o účasť v národnej expozícii. Ako hovoria mnohí biznismeni - nové nápady a inšpirácia neprichádzajú v kancelárii. Rodia sa počas návštev veľtrhov, konferencií, počas diskusií s odborníkmi a počas rokovaní s  obchodnými partnermi.
Aj preto verím, že účasť a prezentácia Slovenska na tomto veľtrhu bola aj tento rok úspešná a povedie k nadviazaniu nových kontaktov, obchodných partnerstiev a odhalí aj inovačný potenciál ‚industriálneho’ Slovenska“, povedal generálny riaditeľ agentúry SARIO Robert Šimončič.