Slovensko na veľtrhu Alimentaria 2022

streda, 13. apríl 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 4. – 7. apríla 2022 pripravila pre desať slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu Aliementaria 2022.

Medzinárodný veľtrh potravín, nápojov a stravovacích služieb Alimentaria je významným medzinárodným veľtrhom pre všetkých profesionálov v odvetví potravín, nápojov a gastronomických služieb a predstavuje podujatie, kde sa prezentujú inovácie, najnovšie trendy a internacionalizácia odvetvia.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo 6 slovenských spoločností: ANI Slovakia s. r. o., Banskobystrický pivovar, a.s. – URPINER, BERHET, DESCANTI, OPRE’ CIDERY/OPRE´ BROTHERS, POWERLOGY, DOBRÉ ČASY, MARGE ONE, HFS – SPACE PROTEIN, Pálenica u Tatka s.r.o.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2022 je dostupný na tomto linku.