Slovensko na veľtrhu ELMIA Subcontractor 2019

streda, 20. november 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila v termíne 12. – 15. novembra 2019 pre šesť slovenských malých a stredných firiem (MSP) platformu pre ich možnú prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom subkontraktačnom ELMIA 2019 Jönköping, Švédsko.

Subkontraktačný veľtrh ELMIA patrí medzi popredné veľtrhy v severnej Európe pre výrobný priemysel, jeho dodávateľov a ich zákazníkov. ELMIA je skutočne odborný veľtrh pre vývoj a nákup produktov. Na veľtrhu boli prezentované inovácie a dômyselné riešenia, konštrukčné návrhy blízkej budúcnosti, inteligentné materiály a mnohé iné zaujímavé produkty.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo šesť slovenských spoločností: ICS ice cleaning systems, s.r.o., KOVDAN, spol. s r.o., P M R, s.r.o., TACT, s. r. o., Variakov a.s. a VS-MONT, spol. s r.o.Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Spoločnosti diskutovali so zástupcami škandinávskych podnikateľských subjektov, hlavne možnosti vstúpenia na švédsky trh, resp. rozšírenie svojej prítomnosti na danom trhu.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu ELMIA 2019 podporila svojou návštevou aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve Martina Balunová, ktorá počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutovala s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach vstupu na švédsky trh.Podujatie bolo organizované v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

SARIO v rámci celého obdobia implementácie národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí približne 75 národných expozícií. Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2020 je dostupný na nasledujúcom odkaze.