×

Slovensko na veľtrhu ELMIA Subcontractor 2021

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v termíne
9. – 12. novembra 2021 pripravila pre šesť slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na Medzinárodnom subkontraktačnom veľtrhu ELMIA Subcontractor 2021, ktorý je najvýznamnejším veľtrhom v severnej Európe pre dodávateľov
do výrobného priemyslu.

ELMIA Subcontractor patrí medzi popredné výstavy pre výrobný priemysel, jeho dodávateľov a ich zákazníkov a je odborným veľtrhom aj pre vývoj a nákup produktov. Na tomto mieste sa sústredili inovácie a dômyselné riešenia, konštrukčné návrhy blízkej budúcnosti, inteligentné materiály a mnohé iné zaujímavé produkty.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo 6 slovenských spoločností: ICS ice cleaning systems, s.r.o., Infoland s.r.o., Spanner SK, k.s., TC Contact s.r.o., VIDA Design s.r.o. a ZOVOS-EKO s.r.o. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov
do zahraničia.

Spoločnosti mali možnosť osobne prediskutovať so zástupcami švédskych podnikateľských subjektov možnosti vstupu na švédsky trh, resp. rozšírenia svojej prítomnosti na danom trhu. Slovenské subjekty vysoko hodnotili najmä záujem zahraničných firiem o ponúkané výrobky a riešenia, ale aj samotnú možnosť zúčastniť sa na výstave s podporou štátu.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu ELMIA Subcontractor 2021 podporila svojou návštevou aj zástupkyňa veľvyslankyne Slovenskej republiky v Štokholme a ekonomická diplomatka Katarína Hlatká, ktorá počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutovala so zástupcami zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a
o možnostiach vstupu na švédsky trh.