×

Slovensko na veľtrhu FIHAV 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Slovenským zastupiteľským úradom v Havane (ZÚ Havana) pripravila v poradí už 4. účasť Slovenska vo forme spoločného stánku na najväčšom multisektorovom veľtrhu na Kube. 36. ročník medzinárodného veľtrhu FIHAV 2018 sa konal v dňoch 29.10. až 2.11.2018.

Slovenskú expozíciu oficiálne otvoril veľvyslanec SR v Havane Roman Hošták a kubánsky víceminister Antonio Carricarte Corona.

V rámci slovenského národného stánku sa  pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA predstavilo 8 slovenských spoločností z oblasti energetiky, strojárstva, vodného hospodárstva a technológií.

Počas 5 dní veľtrhu absolvovali spoločnosti viac ako 20 obchodných stretnutí a podpísali dôležité dokumenty. Spoločnosť PROBUGAS po niekoľkoročnom intenzívnom snažení pristúpila k podpisu návrhu zakladateľskej listiny na spoločný podnik na distribúciu LPG s kubánskou spoločnosťou CUPET.

V rámci slovenského národného dňa navštívila stánok aj slovenská delegácia na čele s bývalým predsedom vlády SR Róbertom Ficom, ktorý hovoril s vystavovateľmi o podpore exportných aktivít smerom na Kubu. Na základe oficiálnej návštevy bolo popísané memorandum, ktorého obsahom bolo navýšenie podpory a poistného krytia od Eximbanky na začaté slovenské projekty na Kube.

Program národného dňa obohatilo vystúpenie slovenskej skupiny Ta3nos.