Slovensko na veľtrhu JEC World 2022

streda, 18. máj 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 3. – 5. máj 2022 pripravila pre zástupcov šiestich slovenských malých a stredných podnikov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na Medzinárodnom veľtrhu kompozitov JEC World 2022 v Paríži.
 
Veľtrh JEC World je jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu, ktorý . každoročne navštevuje viac ako 43 500 návštevníkov zo 112 rôznych krajín sveta. Aj v roku 2022 sa zúčastnilo množstvo vystavovateľov z oblasti výroby kompozitov v rôznych priemyselných odvetviach ako automobilový priemysel, zdravotníctvo, stavebníctvo, elektrotechnika a ďalšie. Veľtrhu sa popri samotných výrobcoch kompozitov zúčastňujú taktiež spracovávatelia surových materiálov potrebných pri produkcii kompozitov, výrobcovia konečných produktov, ako aj distribútori a predajcovia zo všetkých oblastí priemyslu.  
 
Slovenská republika bola po prvýkrát na výstave zastúpená národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO s účasťou 6 slovenských spoločností:
BRAIN:IT, Bye Bye Plastic, CERAMIC- HOUSES Innovation, Infraclima, Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ a R&D Composite.
 
Cieľom účasti slovenských malých a stredných podnikov na expozícii JEC World 2022 bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty s cieľom exportu svojich výrobkov a služieb do Francúzska.
 
Význam participácie Slovenska na veľtrhu podporil svojou návštevou aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Paríži, Igor Slobodník a ekonomický diplomat, Tomáš Šefranko, ktorí počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutovali so zástupcami zúčastnených spoločností o ich výrobných procesoch a o možnosti a pomienkach vstupu na francúzsky trh.
 
Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2022 je dostupný na tomto linku.