Slovensko na veľtrhu KazBuild 2021

piatok, 17. september 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v termíne 07. – 09. septembra 2021 pripravila pre šesť slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície  na Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva a interiéru KazBuild 2021, ktorý je najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu v Kazachstane.
 


Slovenský národný stánok formou aj obsahom zaujal natoľko, že bol organizátormi veľtrhu ocenený ako Najlepšia kolektívna expozícia.

Veľtrh KazBuild slúži ako efektívna obchodná platforma poskytujúca príležitosť dozvedieť sa viac o inováciách od výrobcov a dodávateľov, rozšíriť trh, nadviazať a udržiavať obchodné partnerstvo. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s najnovšími a aktuálnymi vývojovými trendami v oblasti architektúry, výstavby a dizajnu.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo 6 slovenských spoločností: ADRIAN GROUP, s.r.o., ECOFIL, spol. s.r.o., INFRACLIMA s.r.o., KELEX s.r.o., KURUC – COMPANY spol. s r.o. a MONT-ALU, s.r.o. 

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Spoločnosti mali možnosť osobne prediskutovať so zástupcami domácich podnikateľských subjektov a regiónov Ruskej federácie možnosti vstúpenia na kazašský a ruský trh, resp. rozšírenie svojej prítomnosti na daných trhoch. Slovenské subjekty vysoko hodnotili najmä záujem zahraničných firiem o ponúkané výrobky a riešenia, ale aj samotnú možnosť zúčastniť sa na výstave s podporou štátu.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu KazBuild 2021 podporili svojou návštevou aj veľvyslanec SR v Nur-Sultane p. Milan Kollár, ktorý počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutoval s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach vstupu na trh Kazachstanu.

------
Harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2021 je dostupný na tomto linku.