×
04.11.2022

Slovensko na veľtrhu robotiky Robot World 2022 v Južnej Kórei

Podnikateľsko-akademická misia na svetový veľtrh robotiky Robot World 2022 v Južnej Kórei za účasti MH SR, MZVEZ SR a SIEA organizovaná Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Soule.

V dňoch 24. až 29. októbra 2022 sa v Kórejskej republike pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Soule a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uskutočnila v poradí druhá misia slovenských firiem z oblasti robotiky a AI za spoluúčasti zástupcov slovenských technických univerzít (STU BA a TUKE), SIEA, ako aj generálnych riaditeľov MZVEZ SR a MH SR.

Program misie bol zameraný na návštevu veľtrhu Robot World 2022 na výstavisku KINTEX, na ktorom zároveň prebehli dohodnuté B2B stretnutia s podporou KOTRA Bratislava. Ďalej nasledovali rokovania s predstaviteľmi viacerých KR robotických a AI spoločností na ZÚ Soul, stretnutia na Ministerstve obchodu, priemyslu a energetiky (MOTIE) , na Ministerstve zahraničných vecí (MOFA), ako aj na Kórejskej agentúre na podporu obchodu (KOTRA).

Stretnutia medzi akademickou a vedecko-výskumnou obcou vyvrcholili oficiálnym podpísaním MOU o vzájomnej spolupráci medzi STU BA a Jeonbuk National University (JBNU), konkrétne v oblasti študentskej a doktorandskej mobility. Taktiež sa dokončila príprava podkladov na podpis MOU medzi STU BA a Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), predovšetkým na úrovni vedecko-technickej spolupráce.

Návšteva slovenskej misie v Kórejskej republike potvrdila možnosti a budúcnosť navrhovaného plánu Koncepcie robotickej spolupráce medzi SR a KR s cieľom dosiahnuť systematický rozvoj priemyslu 4.0 (robotiky s prepojením na umelú inteligenciu) na Slovensku.

Výjazdová návšteva univerzity JBNU ako aj osobná prítomnosť predstaviteľov delegácie v spoločnostiach KIA Motors a Doosan Robotics potvrdili nevyhnutnosť osobných stretnutí a nadväzovanie priamych kontaktov, ktoré majú potenciál prerásť do konkrétnych spoločných  projektov.

Podnikateľská misia bola organizovaná v súlade s navrhovaným plánom Koncepcie robotickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Kórejskou  republikou s cieľom dosiahnuť systematický rozvoj Priemyslu 4.0 (robotiky s prepojením na umelú inteligenciu - AI) na Slovensku. Počas misie sa podarilo úspešne zrealizovať:

  • bilaterálne rokovania generálnych riaditeľov MZVEZ SR a MH SR s ich náprotivkami, venované ďalšiemu rozvoju a podpore vzájomných ekonomických, vedecko-výskumných, inovačných, investičných a politických vzťahov,
  • účasť slovenských firiem a akademikov na  medzinárodnom  veľtrhu Robot World 2022 v Soule spojenú s množstvom B2B a B2G rokovaní,
  • oboznámenie slovenských subjektov s najnovšími trendami v robotike a AI (Kórea je globálnym lídrom v robotickom priemysle),
  • nadviazanie priamych kontaktov a budúcej spolupráce medzi slovenskými a kŕejskými spoločnosťami  a asociáciami a inštitúciami v oblasti robotického a AI priemyslu,
  • návštevy kórejských technických univerzít s cieľom potvrdenia prienikov spolupráce vo vedecko-technickej spolupráci a mobilite študentov, doktorandov a lektorov medzi oboma robotickými a AI fakultami technických univerzít,
  • podpis MOU o spolupráci medzi STU BA a Jeonbuk National University.

Pre slovenské podnikateľské subjekty bolo prínosom, že mali možnosť zorientovať sa v krajine, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti priemyselnej automatizácie a zároveň patrí medzi dôležitých investorov v SR a absolvovať desiatky prínosných B2B a B2G stretnutí.