×
04.07.2023

Slovensko na veľtrhu SIAE Paris Airshow v Paríži

Slovensko na veľtrhu SIAE Paris Airshow v Paríži

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v termíne 19.—25. júna 2023 pripravila pre 6 slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na Medzinárodnom veľtrhu zameranom na letecký a vesmírny priemysel  SIAE Paris Airshow.

Od roku 1909 sa medzinárodný parížsky letecký veľtrh neustále rozrastá a v dnešnej dobe je najväčším leteckým podujatím na svete. Veľtrh poskytuje príležitosť stretnúť sa s kľúčovými hráčmi v leteckom a kozmickom priemysle, využiť nové obchodné príležitosti, predstaviť svetu inovácie a vytvoriť technologické a priemyselné partnerstvá. Na podujatí vystavuje viac ako 2400 spoločností zo 49 krajín sveta. Počet odborných návštevníkov sa pohybuje na úrovní 140 000, kde viac ako 40% tvoria návštevníci zo zahraničia.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo 6 slovenských spoločností: 3IPK, Airvolute, CTRL, GoSpace IOT, Shark.Aero a Supratek.

Slovensko na veľtrhu SIAE Paris Airshow v Paríži

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu podporil svojou návštevou aj ekonomický diplomat p. Tomáš Šefranko, ktorý počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutoval s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach vstupu na francúzsky trh.

Sprievodným podujatím organizácie národného stánku bol Odborný seminár o slovenskom leteckom a vesmírnom priemysle, spojený s následným networkingom slovenských spoločností s ich zahraničnými obchodnými partnermi. Podujatie bolo organizované Slovenským zastupiteľským úradom v Paríži, v rámci Projektu ekonomickej spolupráce, v spolupráci so Slovenskou vesmírnou kanceláriou a agentúrou SARIO.

Slovensko na veľtrhu SIAE Paris Airshow v Paríži

Na podujatí bol odprezentovaný slovenský vesmírny a letecký priemysel, výzvy a príležitosti v gescii Daneila Šagatha, manažéra medzinárodnej spolupráce, Slovenskej vesmírnej kancelárie a predstavený výrobný a výskumný potenciál slovenských spoločností vystavujúcich na podujatí SIAE Paris Airshow.

Slovenský ekonomický diplomat v Paríži p. Tomáš Šefranko predstavil Slovensko ako atraktívnu krajinu pre investície a podnikanie a zároveň predstavil naše úspešné spoločnosti, ktoré sa bez problémov presadzujú aj v konkurenčnom medzinárodnom prostredí.