Slovensko na veľtrhu WorldFood 2021

pondelok, 27. september 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v termíne 21. – 24. septembra 2021 pripravila pre dvanásť slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu WorldFood 2021, ktorý je najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu v Ruskej federácii.
 
Worldfood Moskva je popredný medzinárodný veľtrh potravinárskeho a nápojového priemyslu v Rusku a východnej Európe. Zahŕňa kompletný sortiment potravín a je rozdelený do hlavných produktových kategórií od mäsa a mliečnych výrobkov až po cukrovinky. Tohtoročné 30. výročie výstavy podľa očakávaní organizátorov aj napriek pandemickým opatreniam prilákalo veľkú odbornú verejnosť. Každý ročník podujatia obsahuje aj informatívny obchodný program za účasti viac ako 100 rečníkov a 2 000 delegátov. Z tohto dôvodu je veľtrh preslávený ako najlepšia platforma na propagáciu nových potravín a nápojov v Rusku.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo 12 slovenských spoločností: ANI s.r.o., BruMar Spirits Company s.r.o., CELPO spol. s r.o., DESCANTI s.r.o., Frost a.s. Prešov, Healthy Food Supplements s.r.o., KOLATCH s.r.o., RISO – R s.r.o., Slike s.r.o., VIRIBUS UNITIS, s.r.o., VZDUCHOTORG, spol. s.r.o. a Zizak s.r.o.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Spoločnosti mali možnosť osobne prediskutovať so zástupcami ruských podnikateľských subjektov možnosti vstúpenia na ruský trh, resp. rozšírenie svojej prítomnosti na danom trhu. Slovenské subjekty vysoko hodnotili najmä záujem zahraničných firiem o ponúkané výrobky a riešenia, ale aj samotnú možnosť zúčastniť sa na výstave s podporou štátu.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu WorldFood 2021 podporil svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Moskve  Ľubomír Rehák, ktorý počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutoval s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach vstupu na trh Ruskej federácie.

Harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2021 je dostupný na tomto linku.