Slovensko sa vracia k hospodárskemu rastu - OECD

utorok, 11. máj 2010
TASR

 

„Slovensko sa vracia k hospodárskemu rastu na relatívne zdravých úrovniach,“ povedal ekonóm Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Pier Carlo Padoan na stretnutí s premiérom Robertom Ficom. OECD rovnako ako Európska komisia vidí Slovensko v roku 2010 medzi krajinami s najvyšším hospodárskym rastom v rámci EÚ.
Slovensko, podobne ako mnohé iné štáty, bolo vlani výrazne zasiahnuté globálnou hospodárskou krízou, v súčasnosti však z nej podľa Piera Carla Padoana vychádza na európske pomery s rýchlym rastom. „Je to príležitosť vyrovnať sa s otázkami fiškálnej konsolidácie, ktorá je problémom aj na Slovensku, ale oveľa viac v iných krajinách. Sme presvedčení, že táto krajina môže vyjsť z krízy v zdravej pozícii,“ konštatoval ekonóm OECD Padoan.
Podľa ministra financií Jána Počiatka sa OECD na situáciu na Slovensku pozerá optimisticky. Dostávame sa totiž z krízy, v tomto roku máme byť krajinou s pravdepodobne najvyšším hospodárskym rastom v Európskej únii (EÚ) a pozitívna je aj stabilizácia vývoja nezamestnanosti. „OECD vidí Slovensko ako jednu z krajín, ktorá sa najrýchlejšie dostáva z krízy a potvrdzujú veľmi dobré perspektívy pre rast v tomto aj budúcich rokoch," zdôraznil po stretnutí šéf rezortu financií.
Zároveň zopakoval, že organizácia hodnotí slovenský plán fiškálnej konsolidácie ako dôveryhodný a dostatočný. „Samozrejme sú tu všeobecné výzvy, že sa má konsolidovať rýchlejšie, aj Slovensko sa nad tým bude musieť zamyslieť, ale vo všeobecnosti je naša pozícia oproti iným krajinám oveľa lepšia,“ podčiarkol minister financií.
Smerom do budúcnosti podľa neho prebiehala diskusia o viacerých návrhoch na zlepšenie riadenia verejných financií, ako je zavedenie výdavkových stropov, viacročné rozpočtovanie či možné stanovenie limitu pre verejný dlh. Žiadne zásadné výhrady voči Slovensku však nezazneli. „Teraz je dôležité, ako bude vyzerať konsolidácia v budúcich rokoch, čo je výzvou pre všetky krajiny,“ dodal minister Počiatek.
Slovenské verejné financie sa vlani pod vplyvom hospodárskeho poklesu prepadli do deficitu 6,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), na tento rok je však naplánované jeho skresanie na 5,5 %. Európskymi pravidlami požadované 3 % by malo Slovensko dosiahnuť v roku 2012.