Slovensko - srbské podnikateľské fórum

pondelok, 15. november 2021
Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konalo Slovensko - srbské podnikateľské fórum, ktoré organizovala agentúra SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Srbskou obchodnou a priemyselnou komorou. Podnikateľské fórum sa konalo v kongresovej sále hotela Park Inn ako sprievodné podujatie 10. zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou. 
 
Oficiálnu časť fóra  otvorili svojimi príhovormi podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík a za srbskú stranu ministerka hospodárstva Andjelka Atanasković. Vo svojich príhovoroch obaja zdôraznili dôležitosť vzájomných hospodárskych vzťahov a záujem na ich ďalšej intenzifikácii.
Po úvodných príhovoroch nasledovala prezentácia investičného a ekonomického prostredia SR v podaní Silvie Krošlak (SARIO), nasledovaná prezentáciou investično-ekonomického prostredia Srbska v podaní zástupkyne Srbskej rozvojovej agentúry Any Žegarac.
 
Po prezentačnej časti pokračovalo podnikateľské fórum B2B rokovaniami. Počas tejto časti podujatia sa medzi 10 srbskými a 15 slovenskými účastníkmi uskutočnilo 46 vopred naplánovaných B2B a B2G rokovaní, počas ktorých partneri hľadali vzájomné prieniky pre obchodnú spoluprácu. Z hľadiska sektorového zamerania sa jednalo najmä o strojárstvo, elektrotechniku, energetiku, obnoviteľné zdroje energie, inovácie, ale aj chémiu a drevospracujúci  priemysel.