Slovensko – vietnamské obchodné fórum

štvrtok, 17. december 2009

Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Minh Trieta na Slovensku sa v bratislavskom Hoteli Bôrik uskutočnilo Slovensko – vietnamské obchodné fórum, za účasti cca. 80 vietnamských a vyše 100 slovenských podnikateľských subjektov, pričom v agentúre SARIO bolo z nich zaregistrovaných takmer 80.

Podujatie pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Vietnamskej socialistickej republiky, Vietnamskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovensko-vietnamskou obchodnou komorou a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel vo svojom vystúpení pri otvorení obchodného fóra konštatoval, že naše obchodné kontakty s Vietnamom zďaleka nevyužívajú súčasný potenciál a napriek posilneniu exportu v posledných rokoch máme s Vietnamom stále negatívne saldo: „Vietnam s približne 86 – miliónmi obyvateľov je veľmi perspektívny trh a šanca pre slovenských podnikateľov. Aj dnešné podujatie im dáva šancu nadviazať na tradíciu vzájomnej spolupráce, ktorá siaha do čias bývalého Československa.“

K najperspektívnejším oblastiam spolupráce s Vietnamom patrí energetika, stavebníctvo, infraštruktúrne a environmentálne projekty, strojársky, odevný, potravinársky, farmaceutický a elektrotechnický priemysel, vodné hospodárstvo, informačné technológie, ako aj oblasť služieb a vzdelávania.

Účastníkov Slovensko – vietnamského obchodného fóra prišli pozdraviť aj prezidenti oboch krajín - prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a prezident Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Minh Triet, ktorí podpísali zmluvu o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Vietnamom.