×

Spojenie biznisu a kultúry na Kube zafungovalo

Osem slovenských firiem prezentuje svoje výrobky a služby na jednom
z najväčších multisektorových veľtrhov v Latinskej Amerike. V prvý novembrový deň ich zviditeľnila aj návšteva štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza.


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu po tretíkrát organizuje slovenský stánok na veľtrhu v Havane pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Spoločná expozícia slovenských firiem, ktoré spolupracujú s Kubou alebo majú záujem na Kube ponúknuť svoje produkty a služby v oblasti energetiky, elektrotechniky a potravinárstva sú prezentované pod jednotnou značkou Good Idea Slovakia.

Dňa 1. novembra 2017 prebehla inaugurácia Slovenského stánku za účasti slovenských a kubánskych podnikateľov, štátnych úradníkov, celonárodných médií a početnej širokej verejnosti.

Štátny tajomník Ferencz privítal svojho partnera, 1. viceministra ministerstva zahraničného obchodu a investícií Kuby A. Carricarte chlebom a soľou. Slovenskú atmosféru v pavilóne navodila ľudová hudba a folklórny tanec tanečnej skupiny Kumšt.

Najväčší potenciál na Kube zo slovenských spoločností majú predovšetkým tie z oblasti energetiky. Potvrdením tejto pozície bol podpis Memoranda o porozumení pre rekonštrukciu 4. bloku elektrárne Nuevitas medzi SES Tlmače a kubánskou spoločnosťou Unión Eléctrica, ktorý prebehol počas slovenského dňa. V piatok 3. novembra 2017  podpísala EXIMBANKA SR s Banco Nacional de Cuba dôležitú dohodu, ktorá umožní realizáciu modernizácie bloku elektrárne v meste spoločnosťou PPA Controll.

V pondelok 30. októbra 2017 spoločnosť Probugas odovzdala kubánskej spoločnosti CUPET svoju ponuku na realizáciu projektu plničky a distribúcie LPG v centrálnej časti Kuby. Vysoký záujem o slovenské produkty vzbudila u kubánskej odbornej spoločnosti aj Proxenta počas ochutnávky slovenských vín v legendárnom Hoteli Nacional de Cuba.

V oblasti farmaceutického priemyslu spolupracuje Slovenskou s Kubou pri zavádzaní špeciálneho lieku na liečenie diabetických ochorení. Ďalšou perspektívnou spoluprácou v tomto odvetví je dodávka zariadení pre biologické a farmaceutické laboratóriá slovenskou firmou s cieľom spoločne vylepšiť produkt vyrábaný s dvadsaťročnou históriou.

Osobitná pozornosť sa ušla prvej kultúrnej výmene medzi Slovenskou a Kubou v modernej histórii. Tanečná skupina Kumšt absolvuje turné po Kube a okrem iných vystúpila na prestížnych scénach Národného divadla v Havane a historickej budovy Teatro Milanés v provincii Pinar del Río. Práve v Pinar del Río zaujal slovenský folklór kubánske publiku tak, že nádherné historické divadlo ostalo zaplnené do posledného miesta a Kumšt zožal neutíchajúci potlesk. Slovenská podnikateľská a kultúrna delegácia zaujala aj pozornosť celonárodných médií. Vybrané subjekty absolvovali tlačové konferencie s médiami a zástupcovia SARIO a dvaja zo slovenských podnikateľov vystúpili v živom vstupe do Radio Taino.

Slovenská účasť na veľtrhu FIHAV 2017 je organizovaná s podporou Ministerstva hospodárstva SR v úzkej spolupráci so zastupiteľským úradom SR v Havane. Kultúrnu časť prezentácie SR na Kube bolo možné zorganizovať vďaka aktívnemu prístupu Ministerstva kultúry a Rady pre scénické umenie Kuby zo spoločnej iniciatívy SARIO a veľvyslankyne Kuby v SR Yamila Pita Montes.

Agentúra SARIO systematicky pracuje na rozvoji vzťahov pri podpore vzájomného obchodu a investícií s Kubou. Dôkazom toho bol podpis Memoranda o porozumení s Obchodnou komorou Kuby v januári 2017. V nadväznosti na túto spoluprácu prebehne prvý twinning a výmena skúseností v oblasti podpory obchodu a investícií v decembri tohto roku.