Spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach

pondelok, 26. apríl 2010
Košice

Memorandum o spolupráci podpísal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel s rektorom Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Antonom Čižmárom.  

 

Predstavitelia oboch inštitúcií sa zhodli na tom, že podpísané memorandum je len začiatkom užšej spolupráce, predovšetkým pri organizovaní spoločných projektov a podujatí investičného, či obchodného charakteru, zameraných na rozvoj východoslovenského regiónu.