Stavebné diskusné fórum

štvrtok, 28. október 2010
Košice

Zástupcovia slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Pavol Dohlý, Alexander Škurla a Peter Mencel sa zúčastnili na diskusnom stretnutí v Košiciach na tému „Ukrajina: nevyužité investičné príležitosti“.

 

Diskusné fórum bolo orientované na podporu podnikateľských aktivít slovenských spoločností podnikajúcich v stavebníctve smerom na Ukrajinu. Organizátorom podujatia bolo periodikum Stavebné fórum.sk (www.stavebne-forum.sk), za aktívnej spolupráce agentúry SARIO.

 

Podporu nielen tomuto podujatiu ale aj rozvoju obchodnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou vyjadril vo svojom vystúpení mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec na Ukrajine Pavol Hamžík. V tejto súvislosti vyslovil presvedčenie, že podmienky na investovanie a podnikanie na Ukrajine sa budú zlepšovať. Podľa veľvyslanca sa na Ukrajine naštartoval reformný proces, ktorý pomôže vzájomným obchodno-hospodárskym vzťahom. Okrem iného spomenul prijatie zákona o verejnom obstarávaní, zvyšovanie právnej istoty a prípravu daňového kódexu.

 

Reprezentanti agentúry SARIO informovali účastníkov diskusného fóra o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou, o poklese obchodnej bilancie v roku 2009 oproti predchádzajúcim obdobiam, predovšetkým  v dôsledku celosvetovej krízy, ale aj v súvislosti s nestabilnou situáciou na Ukrajine pred voľbami v tomto roku a so zavedením sprísneného vízového režimu na slovensko – ukrajinskej hranici vstupom SR do Shengenského priestoru. V rámci prezentácie zástupcovia SARIO načrtli pre slovenské podnikateľské subjekty spôsoby ako vstupovať na ukrajinský trh s využitím skúseností firiem, ktoré sú tam už etablované, ako aj aj možnosti SARIO podporovať cezhraničný obchod prostredníctvom obchodných misií a seminárov.

 

Ukrajinskí zástupcovia z Užhorodu a Ivano-Frankovska informovali o možnostiach investovania na Ukrajine, predstavili model vybudovaného priemyselného parku pod Kyjevom v spolupráci so slovenskými subjektmi a využívanie spoločnej informačnej databázy v stavebníctve.