Stretnutie s novým veľvyslancom SR v Etiópii

utorok, 02. marec 2010
SARIO

S cieľom nadviazať spoluprácu, zavítal do Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO novovymenovaný veľvyslanec Slovenskej republiky v Etiópii s pôsobnosťou pre Džibutsko a Stredoafrickú republiku Milan Dubček.
„Etiópia je krajina s veľkou perspektívou rozvoja - veď v posledných rokoch zaznamenáva rast HDP na úrovni ôsmich až desiatich percent“ – konštatoval Milan Dubček a dodal, že prostredníctvom tejto krajiny sa pre Slovensko otvárajú dvere aj do ďalších afrických štátov. Najväčším exportným artiklom Etiópie, okrem tradičnej kávy, patrí aj produkcia a vývoz elektrickej energie do okolitých krajín. „Práve v oblasti energetiky, ale aj strojárstva, závlahového a vodného hospodárstva vidíme najväčšiu perspektívu pre slovenských výrobcov a exportérov – informovala riaditeľka Sekcie zahraničného obchodu SARIO Patrícia Žáčiková. „Otvorené sú aj možnosti vývozu väčších investičných celkov, vytvárania výrobno –exportných kooperácií, či spoločných podnikov“ – doplnil generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel. Slovenský veľvyslanec v Etiópii v tejto súvislosti spomenul Matador Púchov ako pozitívny príklad etablovanej slovenskej firmy, ktorá už niekoľko rokov pôsobí v tomto regióne.
Generálny riaditeľ SARIO veľvyslancovi prisľúbil podporu vo forme prezentačných materiálov agentúry SARIO o ekonomickom prostredí Slovenskej republiky v elektronickej aj printovej podobe, ktoré bude môcť využiť pri kontaktoch s tamojším podnikateľským prostredím a pri organizovaní rôznych ekonomicko – investičných podujatí. „Agentúra SARIO, ale predovšetkým naše podnikateľské subjekty by zasa ocenili informácie o aktuálnych medzinárodných tendroch vo vašom teritóriu, ktoré by sme mohli zverejňovať na našej webovej stránke“ – dodal Juraj Kiesel.