Súťaž o „SARIO biznis partnera“

piatok, 23. apríl 2010
SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy s „Biznis partnerom SARIO“. Program „SARIO Biznis partneri“ bol vytvorený na koordinovanie činnosti súkromných a poradenských spoločností, aby sa naplnil princíp činnosti SARIO one-stop-shop. Ide o možnosť investorov a exportérov dostať sa ku všetkým potrebným službám centrálne na pôde SARIO. Formou verejnej obchodnej súťaže poskytne SARIO spoločnostiam a dodávateľom za poplatok možnosť prezentovať svoje služby investorom a exportérom. S tým je spojená povinnosť vybraných spoločností zabezpečiť pre SARIO informácie, ktoré investori a exportéri vyžadujú.

 

Viac informácií ...