Účasť SARIO na Picante Techconference 2021

štvrtok, 18. marec 2021
V utorok 16.3.2021 sa zástupca agentúry SARIO aktívne zúčastnil na online konferencii Picante Techconference. Tomáš Salíni, senior konzultant Odboru investičných projektov, otváral konferenciu prezentáciou na tému „Slovenský videoherný priemysel a VR/AR potenciál“.
Prezentáciu sledovalo prostredníctvom video prenosu viac ako 100 online účastníkov konferencie.

Slovenský videoherný priemysel generuje ročne viac ako 50 mil. EUR tržieb a vytvára viac ako 760 pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou. Sektor sa na Slovensku vyznačuje nielen medziročným rastom tržieb na úrovni 12%, ale predovšetkým medziročným nárastom počtu pracovných pozícií o viac ako 40% (zdroj: SGDA).  Lokálny videoherný priemysel stavia na komparatívnych výhodách Slovenska, ktorými sú predovšetkým silné technické a kreatívne zručnosti pracovnej sily. Sektor má pri súčasnom raste silný potenciál na podporu diverzifikácie slovenského hospodárstva, jeho posun smerom k znalostnej ekonomike a vytváraniu vysokej pridanej hodnoty.
 
Agentúra SARIO je stabilnou súčasťou slovenského videoherného ekosystému a podporuje jeho rast širokým spektrom služieb. Okrem asistencie poskytovanej zahraničným investorom zvažujúcim Slovensko ako vhodnú lokalitu pre otvorenie nového štúdia, podporuje významnou mierou aj etablované slovenské štúdiá. Asistencia spočíva predovšetkým v prepájaní štúdií na zahraničných publisherov, konzultáciách k podporným mechanizmom, prepájaní na slovenské univerzity a stredné školy a iných ad hoc službách.