Vesmírne aplikácie v krízových situáciách

utorok, 14. júl 2020
Agentúra SARIO zorganizovala expertnú online diskusiu zameranú na využitie satelitných aplikácií počas pandémie Covid-19, ako aj krízových situácií vo všeobecnosti.
 
V piatok 10. júla prebehla online medzinárodná diskusia zameraná na neustále rastúci trh vesmírnych aplikácií s osobitným dôrazom na ich využitie krízových situáciách. O potenciáli týchto aplikácií ako aj ich využití v konkrétnych projektoch diskutovali Emmanuele Pajot, Secretary General EARSC, Hannes Dekeyser, management consultant GNSS.asia, William Ricard, Space Practice Manager PwC Advisory, Giorgio Licciardi, Telecommunications Engineer Edoardo Amaldi Foundation a Michal Brichta, tímlíder pre Diverzifikačné služby agentúry SARIO.

Diskutujúci sa zhodli na tom, že dáta pozorovania Zeme ako aj lokalizačné a navigačné služby, majú široké uplatnenie, a prispievajú k tvorbe nových užitočných služieb, či už v oblasti priemyslu, verejnej správy alebo pre bežných používateľov. Aj práve prebiehajúca kríza, spôsobená pandémiou Covid-19, je toho jasným dôkazom. Satelitné aplikácie prispievajú k zrýchleniu a zefektívneniu krízového manažmentu v rámci štátnych inštitúcií (vyhodnocovanie bezpečnosti lokalít v súvislosti so zdravotnými rizikami a prírodnými živlami alebo dodržiavania povinnej karantény), ale aj k poskytovaniu nevyhnutných služieb širokej verejnosti (online služby nemocníc a lekárov, dezinfikovanie ulíc, doručovanie zásob domácnostiam pomocou dronov).

Počas diskusie bolo predstavených viacero inšpiratívnych projektov z Európy a Ázie, a diskutujúci sa tiež venovali téme ďalšieho rozvoja a trendov v rámci sektora satelitných aplikácií na oboch kontinentoch. Medzi očakávané trendy pre najbližšiu budúcnosť patrí podľa vystupujúcich napríklad pokračujúci celkový rast trhu satelitných aplikácií ako aj rast dostupnosti satelitných dát a služieb, čo vytvorí nové možnosti predovšetkým pre softvérové firmy. Firmy však musia počítať so silnou konkurenciou, čo zvyšuje potrebu vysokej kvality projektov a udržateľnosť ich podnikateľských modelov.